Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı  bir Yüksek Lisans programıdır. Program, tarih, edebiyat, kültürel çalışmalar, feminist teori, siyaset teorisi, hukuk, medya, ekonomi, iş hukuku, gibi dersleri içeren disiplinlerarası bir programdır. Farklı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Kadın Çalışmaları Bilim Dalı yüksek lisans programına başvurabilirler.

Türkiye’de ilk kez 1990-1991 öğretim yılında İ.Ü.Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde disiplinlerarası bir bilim dalı olarak   Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programına  başlanmıştır. 1993-1994 öğretim yılında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Programımız bugüne kadar 68 mezun vermiştir. Bölümümüzden mezun olanlar sivil toplum kuruluşlarında, sosyal hizmet kurumlarında, kadın sığınma evlerinde, valilikler bünyesinde açılan kadının statüsü birimlerinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde ve akademik alanda   çalışma hayatlarına devam etme olanağına sahip olmaktadırlar.

Programın amaçları arasında:

·         Kadın Çalışmaları ve toplumsal cinsiyet alanında oluşturulan teorik ve metodolojik konular hakkında gerekli bilgi ve anlayışı edinmek,

·         Kadın çalışmaları için gerekli olan alan araştırmalarını gerçekleştirmek,

·         Analitik ve eleştirel düşünme becerisi ile  soru üretebilme kapasitesini geliştirmek,

·         Disiplinlerarası alanlarda araştırma teknikleri geliştirmek ve verili konuların yeniden problematize edilebilmesini sağlamak,

·    Akademik alandaki bağımsız ve adil bilgi üretimi, kavrayışı ve sunumunu sağlayabilmek, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek,

Yüksek Lisans programında öğrencilerin toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders ve bir seminer dersi (kredisiz)  almaları ve tez çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir.  Derslerin adları ders programında belirtilmiştir.

Programa başvuru yalnızca Güz yarıyılında alınmaktadır. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri Sosyal Bilimler Enstitüsünce belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Başvurularla ilgili ayrınıtlı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bedia Demiriş

Araştırma Görevlisi: Egemen Kepekçi (egemen.kepekci@istanbul.edu.tr)