Books

Below are the books published by the academic staff of our Women’s Studies MA Programme. For various other publications and information of the staff, please refer to the résumés under Academic Staff link.

 • Dünyayı Bugünde Sevmek, Fatmagül Berktay, Metis Yayınları, İstanbul, 2012.
 • “Kadın Dostu Yerleşimler”e Doğru Yerel Planlama ve Hizmet Sunum Modeli Uygulama Rehberi, Ayten Alkan (haz.), BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, Ankara, 2009.
 • Cins Cins Mekân, Ayten Alkan (der.), Varlık Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Belediye Kadınlara da Hizmet Eder – Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl…,  Ayten Alkan (haz.), Ka-der (gözden geçirilmiş 2. baskı), Ankara, 2008 (ilk baskı 2006).
 • Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot, Ankara, 2005.
 • Kadınlar Tarafından Kadınlarla Birlikte ve Kadınlar İçin – Yerel Politika, A.Ü. KASAUM – KADER, Ankara, 2003.
 • Tarihin Cinsiyeti, Fatmagül Berktay, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Yirminci Yüzyıl Kenti, Ayten Alkan (Bülent Duru’yla birlikte, der. ve çev.), İmge, Ankara, 2002.
 • Kadınlarımızla Birlikte On Yıl, Nazan Moroğlu İstanbul, 1999.
 • Women  and  Religion – A Comparative Study, Fatmagül Berktay, Black Rose  Books, Montreal, New York, London,  1998.
 • Medyada Cinsiyetçilik, Nilüfer Timisi, T.C Başbakanlık Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1997.
 • Kadınların Gündemi, Necla Arat (yay.haz), Say Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Kadın Gerçeklikleri, Necla Arat (yay.haz.), Say Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Fatmagül Berktay, Metis Yayınları, İstanbul, 1996 (2. Baskı 2000).
 • Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, ed. Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Sel, Istanbul, 1996.
 • Osmanlı Kadın Hareketi, Metis, Istanbul, 1996. (1. bs. 1994)
 • Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası, ed. Serpil Çakır, Zehra Toska,  Aynur Demirdirek, Tülay Gençtürk, Selmin Kurç, Sevim Yılmaz, Gökçen Art, Metis, 1994.
 • Türkiye’de Kadın Olmak, Necla Arat (yay.haz), Say Yayınları, İstanbul, 1994
 • Kadın ve Cinsellik, Necla Arat (yay.haz), Say Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Türkiye’de Kadın Olgusu , Necla Arat (yay.haz), Say Yayınları, İstanbul,1992.
 • Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak, Fatmagül Berktay, Pencere Yayınları, İstanbul, 1998, 3. Baskı. (1. Baskı 1992, 2. Baskı 1995)
09/05/2013
521 defa okundu

İstanbul University Main Campus

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00