Prof. Dr. Hatice Kurtuluş

Kamu Yönetimi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: hat_kurtulus@yahoo.com
Telefon: 0212 440 00 00 /12273

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doçent/Associate Prof.: Muğla Üniversitesi, 2005
Yardımcı Doçent/Assistant Prof.: Muğla Üniversitesi, 2001
Doktora/PhD.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Anabilim Dalı, Ankara, 1999
Yüksek Lisans/M.A.: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1990
Araştırma Görevlisi/Res.Assis.: Marmara Üniversitesi, 1988-2000
Lisans/B.A.: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 19871.

Kitaplar/Books:

 • İstanbul’da Kentsel Ayrışma (Derleme) Bağlam Yayınları, 2005.
 • Hayatımda Hiç Arkama Bakmadım (Derleme, F. Atacan, F. Ercan ve M. Türkay ile birlikte) Bağlam Yayınları, 2002
 • Mübeccel Kıray İçin Yazılar (Derleme, F.Atacan, F.Ercan ve M. Türkay ile birlikte) Bağlam Yayınları, 2001.

Makaleler/Papers:

 • Kurtulus, H. ve Purkis S., (2008), “Lefkoşa’nın Dışlanmış Göçmen Enformel Emekçileri” , Toplum ve Bilim, Bahar, 112. Sayı, İletişim Yayınları.
 • Kurtulus, H. (2008) “Mübeccel B. Kıray”, Türkiye’de Sosyoloji: İsimler ve Eserler, Der. Çağatay Özdemir, Phoenix, Yayınları, Ankara.
 • Kurtulus, H. (2008), “Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminde Devlet, Sınıflar ve Kentsel Arazi Bağlantıları”, Devlet ve Sermaye’nin Yeni Biçimleri, Ed:R.Günlü, Chivi Yayınları , İstanbul.
 • Kurtulus, H. (2008), “Türkiye’de Siyasi Otorite, Sınıflar ve Kentleşme Arasındaki İlişkiye Kentsel Arazi Bağlantıları Çerçevesinden Bir Bakış” Mimar.İst, Güz, 25. Sayı. Mimarlar Odası Yayını
 • Kurtulus, H. (2007) “Kent Tarihinin Mekandaki İzleri”, Muğla Kent Belgeliği II.Sözlü Tarih Atölyesi, Der. A. Durakbaşa ve Ö. Şahin, Muğla belediyesi Kültür Yayınları, Muğla.
 • Kurtulus, H. (2006) “Global Flows and New Segregation in Istanbul :How Cloudy Class Identities Crystallized Urban Space ?”, Globalizing Cities: Ineqality and Segregation in Developing Countries, Ed. Ranvinder Shandu, Rawat Books
 • Kurtulus, H. (2006) “Kapalı Yerleşmeler ve Çözülen Bir Sosyo-mekansal Ölçek Olarak Modern Kent”, Yeni Mimar, Temmuz-2006.
 • Kurtulus, H. (2006) “Türkiye’de Sosyal Bilimlerde “Sınıf”, (A. Türkün ile birlikte) Türkiye’yi Sınıf Gerçeği ile Anlamak: 2.Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, SAV Yayınları, 2006.
 • Kurtuluş, H. (2006) “Devlet, Sermaye ve Kentsel Arazi Bağları Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm”, Ölçü, TMMOB Yayını, Aralık, İstanbul.
 • Kurtuluş, H. (2006) “Kentsel Dönüşüme Modern Kent Mitinin Çöküşü Çerçevesinden Bakmak”, Planlama Dergisi, ŞPO Yayını, Aralık, Ankara.
 • Kurtuluş, H. (2005) “Kente bir Sosyo-mekansal Ölçek Olarak Bakmak ve Kentsel Dönüşüm”, Evrensel Kültür, Ağustos, 164. Sayı.
 • Kurtuluş, H. (2005) “Yeni Kentsel Ayrışmalar, Kapalı Yerleşmeler ve Özelleştirilen Kentsel-Kamusal Mekan : İstanbul Örneği, Değişen Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve TMMOB ortak yayını, Ankara.
 • Kurtuluş, H. (2005) “Bir Ütopya Olarak Bahçeşehir” , İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Der: H.Kurtuluş, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Kurtuluş, H. (2005) “ İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler: Beykoz Konakları Örneği”, İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Der. H. Kurtuluş, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Kurtuluş, H. (2005) “Giriş”, İstanbul’da Kentsel Ayrışma, (A. Türkün ile birlikte), Der. H. Kurtuluş, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • “İstanbul’da Ayrıcalıklı Konut Alanları ve Yoksulluğa Kentsel Kaynak Transferleri Çerçevesinden Bir Bakış”, Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama , TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2003, Sf: 215-289
 • Kurtuluş, H. (2003) “Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler : İstanbul’da Yeni Sınıfsal Kimlikler ve Mekansal Ayrışmanın Bazı Boyutları”, Doğu Batı Dergisi , s: 22, sf: 75-96
 • Kurtuluş, H. (2000) “İstanbul’un metropoliten Büyüme Sürecinde 19. Yüzyıl çiftliklerinin Dönüşümü: Ferhat Paşa Çiftliği”, Mübeccel Kıray İçin Yazılar , Bağlam Yayınevi, İstanbul, Sf: 321-333
 • Kurtuluş, H. (2000) “Türkiye’de Kentsel ve metropoliten Alanların Oluşumunda Devletin Rolü”, İktisat Dergisi, s.: 404, sf: 124-125
 • Kurtuluş, H. (1997), “Gelişmenin Dinamiği Kadınlar Gelişme Yazınının üvey Çocuğu mu?,” İktisat Dergisi, s:366, sf: 57-64
 • “Development in Urban Science and New Dynamics of Metropolitan Areas”, Marmara Üniversitesi iktisat Araştırmaları Dergisi, Haziran 1995, c.1, s.1, sf: 11-35

Bildiriler/Conference Presentations:
Uluslararası :

 • Kurtulus,H., “Twofold Socio-Spatial Segregation Processes in the Troubled Region The Case of Nicosia / Cyprus” (with S. Purkis), ISA-First Forum of Sociology, Barcelona- 2008, 5-8 September, Spain.
 • Kurtuluş H., “Globalisation, Informalisation Processes in the Economy and Migrant Labour: Informal Migrant Labour in Nicosia” (with S.Purkis), 7.th International Conference of the Middle East Economic Association, Eastern Mediterranean University, Gazimagosa, 29-31 Mayıs 2008.
 • Kurtuluş, H. “Urban poverty and sustainability in a divided Island of Cyprus”, (with S. Purkis), ISA-RC21 Vancouver 2007 Conferance, Urban Justice and Sustinability, University of British Columbia, Canada, 22-25 August 2007.
 • Kurtuluş, H. “From residential tourism to the coastal urbanization, new dimensions of international migration: The case of Mugla-Turkey”, (with S.Purkis and A. Turkun) ISA-RC21 Vancouver 2007 Conferance, Urban Justice and Sustinability, University of British Columbia, Canada, 22-25 August, 2007.
 • Kurtuluş, H. “Gated Communities in Istanbul”, International Journal of Urban and Regional Research, Turkey Workshop, 8 Kasım-2006, İzmir, (Davetli Konuşmacı).
 • Kurtuluş, H. “Sur les classes supérieures et moyennes à Istanbul et leur obligation de travailler”, (İstanbul’da mekansal ayrışma ve orta – üst orta sınıflar üzerine saha çalışması yapmanın Zorlukları), L’ATELIER DES CITADINITES , 7-14 juin 2005, Istanbul,
 • Kurtuluş, H. “Socially Divided and Spatially Segregated Istanbul Metropolitan Area”, City as a Social Fabric, ISA, RC21, İnternational Conferance, Science Po-Paris, Fransa, ’30 Haziran-2 Temmuz, 2005.
 • Kurtuluş, H. “Regenaration as Privatization of Urban Land” , World Congress of Architecture : UIA2005 İstanbul ( Redeveloping Cities / Urban Regeneration başlıklı topical Meeting, 2005
 • Kurtuluş, H. “Social and Spatial Transformation in Turkey under the Global Urban Strategies” London School of Economics and Political Science, European Unstitute, 20 Mayıs 2004, Londra, (Davetli konuşmacı)
 • Kurtuluş, H. “Living Behind Walls: Beykoz Konakları :Wonderland or A Prison in Istanbul” City in (Culture) in City, Ege University 9th Annual International Cultural Studies Symposium, May 5-7, 2004, İzmir.
 • Kurtuluş, H. “Global Flows and New Segregation in Istanbul :How Cloudy Class Identities Crystallized Urban Space”, Challenging Urban Identities, ISA, RC21, International Conferance, University of Milan, Italya., 25-27 Eylül, 2003,
 • Kurtuluş, H. “Forms of property and transfers on estates in the vicinity of of Istanbul in the relation to the formation of the Metropolitan City”, European Scince Foundation, Research Programme on Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, by Huri Islamoğlu İnan, Middle East Technical University, 3 Aralık 1996, (Davetli konuşmacı )

Ulusal:

 • Kurtuluş, H. “ Metropoliten Çeperde Arazi mülkiyet Bağlantıları ve İstanbul’un Makro Formu”, İstanbul kent Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 13-15 Eylül 2007.
 • Kurtuluş, H., “Küreselleşme, planlama, mimarlık politikaları ve Kentsel Değişim Süreci”, Tematik Sunuş, 2. ITEK Buluşması: Değişen Türkiye ve Dönüşen Mimarlık, (TMMOB), 24 Kasım 2007, Muğla (Davetli)
 • Kurtuluş, H. “Küresel olarak dönüşen mekansal ölçekler ve kentsel-metropoliten alanların yeniden yapılanması”, Küresel Kentleşme Sürecinde İzmir Konferansı, 16 Şubat 2007, İzmir.(Davetli konuşmacı)
 • Kurtuluş, H. “Uluslararası Göçlerde Farklı Boyutlar :Muğla’da Kıyısal Kentleşme ve Avrupalı Göçmenler” (S, Purkis ile birlikte), Mimarlık ve Kent Buluşmaları: Muğla Buluşması, 10-12 Mart 2007, Muğla
 • Kurtuluş, H. “Kentsel Dönüşüme Modern Kent Mitinin Çöküşü Çerçevesinden Bakmak”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, ŞPO, 18 Kasım 2006, Ankara.
 • Kurtuluş, H. “Kıyısal Kentleşmede bir Faktör Olarak Muğla Kıyılarının Avrupalı Sakinleri, (A. Türkün ile birlikte), 30. Dünya Şehircilik Günü 6. Şehircilik Kongresi, 7-9 Kasım 2006, İzmir.
 • Kurtuluş, H. “Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Sınıf” ( A.Türkün ile birlikte), TÜSAM II. Sınıf Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Kasım 2005, İstanbul
 • Kurtuluş, H. “Yeni Kentsel Ayrışmalar, Kapalı Yerleşmeler ve Özelleştirilen Kentsel-Kamusal Mekan : İstanbul Örneği, 28. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 6-8 Kasım 2004, ODTÜ, Ankara.
 • Kurtuluş, H. “Gayri-Müslimlerden Emvali-i Metruke’ye Oradan Müslüman Nüfusa Tapu Aktarımı” II. Ulusal Türkiye Kültürleri Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Van 100.Yıl Üniversitesi, Eylül -2003, Van
 • Kurtuluş, H. “İstanbul’da Ayrıcalıklı Konut Alanları ve Yoksulluğa Kentsel Kaynak Transferleri Çerçevesinden Bir Bakış”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, 6-8 Kasım 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurtuluş, H. “Kentsel Hukuk ve Demokrasi”, 5.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 1997, Ankara.