Yrd. Doç. Dr. Berrin Oktay Yılmaz

Kadın Çalışmaları Bilim Dalı – Sosyal Bilimler Enstitüsü – İstanbul Üniversitesi

E-posta: berrinok@istanbul.edu.tr
Telefon:   0 212 4400000/10486

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doktora / PhD.: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 2009
Yüksek Lisans / M.A.: İstanbul üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları, 1999
Araştırma Görevlisi / Res. Assis.: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
Lisans / B.A.: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı, 1992

Kitaplar/Boks:

 • Berrin Oktay-Kevser Avcıoğlu, İspanyolca Konuşma Kılavuzu, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1992

Makaleler / Papers

 • “Farklı Öğretim kurumlarında öğrenim gören kız öğrenciler ve annelerinin değer yargılarının karşılaştırılması”, Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı 7, 2001, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay.,ss:45-64
 • “Geleneklerin Ardındaki Ölümler: Töre Cinayetleri”, Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı 8, 2003, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi yay. Ss:69-86
 • “Liberalizmin Birey Kavramına Feminist Eleştiri”, Prof.Dr. Necla Arat’a Armağan, Beta Yay., 2006, ss:309-323

Bildiriler

 • “Kadınların Sosyal Vatandaşlığı ve Bakım Emeği”, Uludağ Üniversitesi 5. Sosyoloji Kongresi 19-21 Aralık 2012
 • “İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları” , III.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi : Kadını Görmeyen Aile ve Sağlık Politikaları, 18-20 Mayıs 2012, Kongre Kitabı (basım aşamasında)

Çeviriler

 • “Mit Eleştirisi”, Feminist Edebiyat Eleştirisi, Maggie Humm, Say Yayınları, 2002
 • “Jeremy Bentham” Modern Siyasal Düşünce, Iian Hampsher, Say Yayınları, 2005

Verilen Eğitimler

 • “Gender Equality and Anti-Discrimination and European Union Gender Equality Policy”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, HRD OP Cross-Cutting Training on European Social Policy and Employment Training, 18 Nisan 2013, İstanbul.

Görevler

 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Koordinatörü
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bilim Dalı Erasmus Koordinatörü

Diğer

 • Proje Döngüsü ve İletişim Eğitimi (16-19 Mart 2004)
 • İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans Eğitim Programı 1993-1994 dönemi