Yrd. Doç. Dr. Şenay Kara

Yrd. Doç. Dr. Şenay Kara
İngiliz Dili ve Edebiyatı – Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü – Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi
E-Posta: senay@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 10486

Akademik Dereceler / Academic Degrees:

Yardımcı Doçent / Assistant Professor: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / 2009
Doktora / PhD: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2007
Yüksek Lisans / MA: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2000
Araştırma Görevlisi / Research Assistant: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1999
Lisans / BA: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1996

Yayınlar / Publications

· Çeviri: Paul Auster’ın “13” başlıklı öyküsünün İngilizceden Türkçeye çevirisi. Amerikan Edebiyatı Öykü Antolojisi. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2003.
· Öykü incelemesi: “Angela Carter’dan Bir Kırmızı Başlıksız Kız Öyküsü: Düşsel Çocuk Dünyaları Değil Sosyo-politik Yetişkin Ürünleri: Toplumsal Cinsiyet Rollerini Öğretme Aracı Olarak Masallar”. Adam Öykü Dergisi, sayı:42 (2002), s.52-76. (Bu inceleme, Şenay Kara’nın, 22-23 Şubat 2001 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen ve “Toplumsal Cinsiyet ve Yazın” konulu “Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı”nda sunduğu bildiri metnidir ve daha sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları tarafından çıkarılan Litera dergisinin bildiri metinlerinin yayımlandığı 15. sayısında da (2003) basılmıştır.)
· Çeviri: Angela Carter’ın “Fall River Axe Murders” adlı öyküsünün “Fall River Balta Cinayetleri” adı ile İngilizceden Türkçeye çevirisi. Adam Öykü Dergisi, sayı:14 (1998), s.34-49.
· Öykü incelemesi: “Fall River Balta Cinayetleri: Bir Çocuk Tekerlemesinin Bilen Yetişkinler İçin Yeniden yazılması”. Adam Öykü Dergisi, sayı:14 (1998), s.50-61.
· Çeviri: Katherine Mansfield’ın “Miss Brill” adlı öyküsünün İngilizceden Türkçeye çevirisi. Adam Öykü Dergisi, sayı: 6 (1996), s.7-11.
· Çeviri: Ferit Edgü’nün “Üç Düş/üş” adlı öyküsünün (iki çalışma arkadaşıyla birlikte ortak çeviri olarak) “Three Falls (a)dream” başlığı ile Türkçeden İngilizceye yaptığı çevirisi. Metis Çeviri Dergisi, sayı: 18 (1992), s.126-131.