Yrd. Doç. Dr. Özge İzdeş

Yrd. Doç. Dr. Özge İzdeş
İstanbul Üniversitesi
E-Posta: @istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 /

Akademik Dereceler / Academic Degrees:
Yardımcı Doçent / Assistant Professor: İstanbul Üniversitesi, 2011
Doktora / PhD: University of Utah, Ekonomi, 2010
Yüksek Lisans / MA: İstanbul Üniversitesi,  İktisat Teorisi,  2003
Lisans / BA: İstanbul Üniversitesi, İktisat, 2000

Makaleler / Articles

 • “Kapitalizm ve Kriz: Adam Smith’ten Marx’a Sistemin Sürdürülebilirliği Sorunu” (Kapitalism and Crisis: The Question of Sustainability of the System) İktisat Dergisi (January-February 2009), No: 501,İFMC, p.99-110.
 • “Nasıl Bir İktisat Eğitimi? ” ( What Type of Economics Training ?)( İktisat Dergisi (2001), No: 415, İFMC , p.40-41

Kitap ve Kitap Bölümleri

 • (Forthcoming 2010), “Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’de Kadın EmeğineYansımaları ”, Almanak 2009 Analizleri, Sosyal Araştırmaları Vakfı (SAV), Istanbul.
 • “Financial Crises of Turkey (1991, 1994, 1999 and 2001) and Gendered Employment Outcomes” Ed. A. Deshpande, Book edition of selected papers of 4th Annual Conference on Development and Change, CAPORDE, South Africa, Johannesburg.
 • “Economic Cycles and Gendered Employment Patterns in Turkish Manufacturing Industry” Gender and Crisis Eds. Nilüfer Çağatay et al., Palgrave: Mac Millan.
 • Kamu Ekonomisinin Ekonomi-Politiği (İzzetin Önder’e Armağan), “Ekonomik Çevrimlerin (Krizlerin) Kadın/Erkek İstihdamına Yansımaları: Türkiye İmalat Sanayi ve Kent Emek Piyasası Üzerine Ampirik Bir Analiz” (Reflection of the Economic Cycles on Women’s/Men’s Employment: An Empirical Analysis on the Urban and Manufacturing Labor Market) , Eds. Ahmet Haşim Köse and Abuzer Pınar, Yordam Yayınları, Ankara.
 • Ataerkillik ve Kapitalizm “ ‘Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor’ Mit mi? Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar” (‘Women Are Primarily Hit By the Crises in Turkey’ Is It A Myth? Or Reality? : Answers From the Labor Market) Eds. Saniye Dedeoğlu and Melda Yaman Öztürk, İletişim Yay. İstanbul.
 • Yapıcılar Türkü Söylüyor 5. Cilt- Emek ve Siyaset, “Türkiye’de Yoksulluk Analiz ve Çalışmalarına Bir Bakış” (A Reflection on Poverty Analyses on Turkey) 5. CİLT, Dipnot Yayınevi, Eds. Ali Rıza Güngen, Fuat Ercan, Özlem Tezcek, Özgün Biçer.

Uluslararası Sergi ve Sanat Etkinlikleri

 •     9-11 April 2010 4th Annual Conference on Development and Change, CAPORDE, South Africa, Johannesburg. “Financial Crises of Turkey (1991, 1994, 1999 and 2001) and Gendered Employment Outcomes”
 •     12 April 2010 International Mini-Conference on Development Economics, University of Johannesburg. “ Decomposition Analysis on Gendered Employment Outcomes of Economic Crises”
 •     4 October 2009 Kadın – Kriz: Deneyimler Politika Önerileri – IMF-DB ve Krizdeki Dünya: Karsit Sesler Forumu, Bilgi Üniversitesi, İstanbul. “Krizlerin İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Açısından Sonuçları”
 •     13-14 July 2009 International Conference on Gender and The Global Economic Crisis- Engendering Macroeconomics and International Economics (GEM-IWG) and Levy Economics Institute , United Nations Headquarters ECOSOC Chamber, New York, U.S.A. “Gendered Employment Impacts of Recessions in Turkey, 1989 to the Present”
 •     1-6 July 2007 Summer school on Inequality, Growth and Human Development – Unidea/ Unicredit Foundation and University of Florence Economics Department, Civita Castellana-Italy. “Structural Adjustment and Feminization of the Labor Force in Turkey”
 •     22-26 February 2007 Easterns Economics Association Conference, New York, U.S.A. “Employment Creation as a Development Strategy: A Comparative Analysis”
 •     5-7 January 2007 URPE/Allied Social Science Associations (ASSA), Chicago, Illinois, U.S.A. “The Role of the Labor Market in the Structural Adjustment Era: The Case of Turkey”
 •     19-22 April 2006 Association for Institutional Thought (AFIT) /Western Social Science Association (WSSA) Conference, Phoenix, Arizona, U.S.A. “Gender Effects of Structural Adjustment Process: Feminization of the Labor Force, The Case of Turkey”
 •     8-10 September 2005 Middle East Central Asia (MECA) Politics, Economics and Society Conference, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A. “Evolution of The Labor Market in the Structural Adjustment Era-The Case of Turkey”