Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu

Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu
Siyaset Bilimi – Uluslar arası İlişkiler – İstanbul Üniversitesi

Yabancı Dil / Foreign Language: İngilizce

E-posta: sevgiucan@yahoo.com
Telefon: 0212 440 00 00 / 12262

Akademik Dereceler / Academic Degrees:

Doçent / Associate Professor: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2010
Yardımcı Doçent / Assistant Professor: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005
Doktora / PhD.: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2002
Yüksek Lisans / M.A.: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995
Araştırma Görevlisi / Res. Assist.: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü-Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü, 1993 – 2000
Lisans / B.A.: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1988

Makaleler / Papers:

 • ‘Different Images of European Space: From ‘Imperialist Europe’ to ‘Social Europe’’, Zeitschrifts für Türkeistudien, 16. Jahrgang 2003, Heft 1+2, s.21-39.
 • ‘A Short History of Turkish Feminism Before 1980’, Uluslar arası İlişkiler Yıllığı, İ. Ü. İktisat   Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü,1997
 • ‘1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketi: Ataerkilliğe Karşı Meydan Okuma’, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar (Der: Fatmagül Berktay), Ka-Der Yay., Ağustos 2004
 • ‘Demokrasiye Önemli Bir Katkı: Kadın Sivil Toplum Örgütleri’, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar (Der: Fatmagül Berktay), Ka-Der Yay., Ağustos 2004
 • ‘Çatışma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hareketi’, Bülent Tanör Armağanı (Yay. Haz. Prof. Dr. Öget Öktem Tanör), Legal Yay., İstanbul 2004
 • ‘Siyasetin Değişen İçeriğine Bir Örnek: İngiltere İşçi Partisi’, Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye (Yay. Haz. Murat Yalçıntan), Büke Yay., Kasım 2000
 • ‘Uluslar arası İlişkiler, Feminizm ve Türkiye’, Değişen Dünya ve Türkiye (Der: Faruk Sönmezoğlu), Bağlam Yay., Mart 1996
 • ‘Avrupa Mekanında Farklı Tahayüller: Emperyalist Avrupa’dan Sosyal Avrupa’ya’, Eğitim Toplum Bilim, c. 2, s.5, Kış 2004
 • ‘İkinci Dalga Feminizmin Açtığı Alan: Demokratikleşmeden AB’ye’, Birikim, s. 184-185, Ağustos-Eylül 2004
 • ‘Kadınlar, Kadın Hareketi ve Barış’, Eğitim Toplum Bilim, c. 1, s.4, Güz 2003
 • ‘Militanlaşan Cinsiyetçilik’, Milliyet Sanat, s. 553, Nisan 2005
 • ‘Evrensel Kazanım: Kadınların İnsan Hakları’, Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Eğitim-Sen Yay., Mart 2005.
 • ‘Kadın ve Bilgi: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’ 3. Kadın Çalışmaları Toplantısı’, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, s.24, Eylül 1997,Çukurova Üniversitesi,Adana

Bildiriler / Conference Presentations:

 • ‘The Third Way Thesis of British Labour Party and Women’, The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, The International Association for Feminist Economics, Boğaziçi University Department of Economics, 15-17 Ağustos 2000, İstanbul.
 • ‘Women’s Discourse of Peace in Turkey’ International Symposium on a Century of Women in Turkey, Boğaziçi University Department of Western Languages and Literatures and Women’s Library and Information Center Foundation, 12-14 April, İstanbul
 • ‘Türkiye’de Merkez ve Radikal Solun Avrupa Fikri’, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 3-5 Aralık 2003, Ankara
 • ‘Sanayi Sonrası Toplumlarda Siyasetin Değişen İçeriğine Bir Örnek: İngiliz İşçi Partisi’, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 17-19 Kasım 1999,Ankara
 • ‘As a Feminist Institution in Turkey, The Purple Roof Women’s Shelter Foundation’ Visiting Programme on Shelters and Anti-Violence Programmes, 13-17 May 2001, Berlin
 • ‘Qestioning Feminist Identity in Feminist Publications in Turkey’; Comparative Women’s Studies, Constructing A Feminist/ Feminine/Female Identity Through Written, Oral and Visual Media, Comparative Women’s Studies, The British Council,  1996-1997,İstanbul
 • ‘Popüler Kültürde Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi: TV Dizileri’ Symposium on Sociabilities in the Turkic Speaking World 25-27 ,February, İstanbul
 • ‘Doğu’dan Bir Kadın Yazar: Esma Ocak’, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 7-9 Aralık 2005, Ankara
 • ‘Türkiye Kadın Hareketi’ndeki Farklı Eğilimler’, İstanbul Üniversitesi, Eylül 1995
 • ‘Uluslararası Politikada Toplumsal Cinsiyet Sorunu’, Murat Sarıca Kütüphanesi Konferansları, Nisan 1996,İstanbul
 • ‘Kadınların İnsan Hakkı Mücadelesi ve Türkiye’,Yıldız Üniversitesi, Mart 1997,İstanbul
 • ‘Küreselleşme Sürecinde Sosyal Demokrasinin Yeniden Konumlanması’ ,TÜSES, 2003,İstanbul

İlgi Alanları / Research Interests:
Feminizm, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Demokrasi, Küreselleşme ve Avrupa Birliği.