Prof. Dr. Serpil Çakır

Prof. Dr. Serpil Çakır
Siyaset Bilimi – Uluslar arası İlişkiler – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi
E-posta: serpilcakir@gmail.com, cakir@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 12268

Akademik Dereceler / Academic Degrees

Profesör / Prof. : İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi / Faculty of Political Science, 2014
Doçent / Associate Prof.
: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi / Faculty of Political Science, 2006
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.: İ. Ü.SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü / Faculty of Political Science, 2000
Öğretim Görevlisi / Lecturer: İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi/ Women’s Studies Center, 1991-1996
Doktora / PhD.: İ. Ü. Siyaset Bilimi / Political Science, 1991
Yüksek Lisans / M. A.: M.Ü.Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Public Administration and Political Science
Lisans / B.A.: M. Ü. İktisadi İdari İlimler Fakültesi

A- Yayınlar (Publications)

1-Kitaplar/ Books:

*2013: Erkek Kulübünde Siyaset: Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih, Versus Yayınları.

*2011: Osmanlı Kadın Hareketi (The Ottoman Women’s Movement), Publisher Metis, Istanbul, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3.basım ve 4.basım. (firstand      second edition,1994,1996)

*1996: Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem (Methodology of Women’s Studies in different approaches on feminism), eds. Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Publisher   Sel, İstanbul.

*1994: Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası (A Bibliyography of Ottoman Women’s Periodicals), der. Serpil Çakır, Zehra Toska, Aynur Demirdirek, Tülay Gençtürk, Selmin Kurç, Sevim Yılmaz, Gökçen Art, Member of the Editorial Bord, Publisher Metis.

*2010: Sosyal Haklar dergisi özel sayısında co-editor. Editörler: Serpil Çakır, Sevgi Usta, Sezai Temelli, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no 42, Mart.

*2005: Country editor for Turkey, A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Budapest and New York: Central European University Press.

*1996: co-editörlük. Yılda bir çıkan Kadın Araştırmaları Dergisi (1993- 1996).

2-Makaleler/articles:

*2012: (Ayten Alkan’la birlikte) “Türkiye’de Cinsiyet Rejimi: Süreklilik ve Kırılmalar”, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim (der. Bülent Duru ve Faruk Alpkaya), Phoenix yayınları, Ankara.

*2011: “Studying Power as Asset and Liability for Women through Oral History” , Women’s Memory: The Problem of Sources ed. Fatma Türe and Birsen Talay Kesoğlu, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.

*2011: “Feminist Tarih Yazımı: Tarihin kadınlar için, kadınlar tarafından yeniden inşası” der. Serpil Sancar, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar​, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armagan, ​Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.

 *2011: Yasalar kimin içindir?: Yasama sürecinde tarafların rolüne Türk Medeni Kanunu açısından bakmak” Güncel Hukuk Dergisi, Kanun Yapım Süreci özel sayısı, Mayıs.

 *2010:“Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, der.Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

*2010: Mekânın Kadınlar Açısından Kurgulanışına Kuramsal ve Tarihsel Süreç İçinde Bakmak”, der. Ayşen Akpınar,Gönül Bakay ,Handan Dedehayır, Kadın ve Mekan, Turkuaz Yayınları, İstanbul.

 *2009: “1908’in Açtığı Yolda Kadınların Hak ve Özgürlük Mücadelesi”, der. Mutlu Dursun -Tutku Vardağlı,   2008’den 1908’e Bakmak, Tarem yayınları, İstanbul.

 *2009:“Ah yavrularım, siz henüz hayatı, erkekleri bilmiyorsunuz!”: Osmanlı Kadın dergilerinde kadına yönelik şiddet”, KESK, Şiddet özel sayısı, Kasım.

*2009: (M.İnanç Özekmekçi ile birlikte), “Siyaset Bilmine İlişkin Seçme Eserler Bibliyografyası”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Türkiye’de Siyaset Bilimi özel sayısı, no.40.

 *2009: Osmanlı’da Kadınların Mekanı, Sınırlar ve İhlaller, Women’s Space in Ottoman Society: Limitations and Contraventions), Cins Cins Mekan (Space and Women) , der.Ayten Alkan, Varlık Yayınları, İstanbul, s.76-101.

*2008: “Kapitalizm ve Patriyarkaya Karşı: Sosyalist Feminizm”, Toplum ve Demokrasi, yıl 2, sayı 4.

*2007: “Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi” (Feminism: Critique of Patriarchal Power), Modern Siyasal İdeolojiler (Modern Political Thought), ed.Birsen Örs, Bilgi University Publishing, İstanbul, s.412-475.

*2007: “Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism”, ed. Francisca de Haan, Maria Bucur, Krassimira Daskalova,Aspasia: The International Year Book of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, volume 1, Berghahn Journals, pp. 61-83.

http://journals.berghahnbooks.com/asp/

http://www.amargi.org.tr/files/S.Cakir_.Feminism_and_Feminist_history-writing.pdf

*2007: “Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel ve Etik Sorunlar ve Bu Sorunları Çözme Yolları (Methodological and Ethical Problems in Oral History Projects and Suggestions for Solutions to these Problems),Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları, der. Aynur İlyasoğlu, Gülay Kayacan, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

 *2006: “Fatma Aliye(1862-1936)”, inA Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Budapest and New York: Central European University Press, pp.21-24.

http://books.google.com.tr/books/p/ceu_press?id=hsgQjbgBOAkC&pg=PA24&dq=fatma+aliye&ei=Rt83T9PjIJDGzASuibSsBA&cd=1&redir_esc=y#v=onepage&q=fatma%20aliye&f=false

 *2006: “Ulviye Mevlan (1893–1964)”, in A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds.Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Budapest and New York: Central European University Press, pp.336-339.

*2006: ”Nezihe Muhittin (1889-1958)”, in A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries,eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Budapest and New York: Central European University Press, pp.356-359.

*2006: Türkiye’de Kadın Tarihi Çalışmaları”, Bianet, 1 Nisan, 28 Nisan 2006. http://bianet.org/kadin/medya/78404-turkiyede-kadin-tarihi-calismalari–1–2 http://bianet.org/bianet/kadin/78373-turkiyede-kadin-tarihi-calismalari–2

*2005: “Political-Social Movements. Revolutionary: Turkey”, inEncyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden: Brill, vol. 2, s.664-667.

*2005: “Eşitsizliğin Parlamentodaki Tezahürü: Türkiye’de Parlamentoda Kadın (The Appearance of Ineaquality in the Parliament: Women in Turkish Parliament), Bilim, Eğitim Toplum, sayı.3, no.10, Sonbahar, s.40-49.

 *2005: “Olumlu Eylem ve Güçlenme Politikaları: Süreç ve Uygulamalar”, (Policies for Positive Action and Empowerment”, Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Eğitim Sen Yayınları, Ankara, 2005.

 *2003: “Kadınlığın İlk Tarihi Şikayeti: Beyaz Konferanslar” (The first historical complaint of womanhood: White conferences),Tarih-Toplum, Mart, s.40-47.

*2001: “Tarih Yazımında Kadın Deneyimlerine Ulaşma Yolları” (The ways to get to women’s experience in historiography), Toplumsal Tarih, Mart, s.28-35.

*2001: “Bir’in Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Bilimine Cinsiyet Açısından Bakış”, (Emancipation from nostalgia for “Oneness”: A gender-conscious point of view towards Political Science), der.Necla Akgökçe, Aynur İlyasoğlu, Yerli Bir Feminizme Doğru, Sel Yayıncılık, İstanbul.

*2001: Necla Akgökçe, Aynur İlyasoğlu, Ayşe Durakbaşa and Serpil Çakır, ‘Tartışma: Kadın Tarihi Tarihin Neresine Düşüyor’ (Discussion: How to locate women’s history in history), Cogito no. 29, Sonbahar, s.254-269.

*1999: Kadın Hareketinin Yüzyılı: 2000 yılı ajandası. Türkiye’deki kadın hareketinin geçmişten günümüze fotoğraflarının ve açıklamaların yer aldığı eser, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden bir komisyonla birlikte hazırlandı. Aralık 1999.

*1999: S. Çakır ve Hülya Gülbahar, Kadının Yüzyılı Kronolojisi 1800-1999 (A chronology of the women’s movement in Turkey for the last century: 1800-1999), Istanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi.

*1999: “Kadın Tarihi Nasıl Bulanıklaştırılır? ” (How to Blur Women’s History), Tarih Toplum, Mayıs.

*1998: “Kadın Tarihinden İki İsim: Ulviye Mevlan, Nezihe Muhittin” (Two Names in the History of Women: Ulviye Mevlan Nezihe Muhittin), Osmanlıdan Cumhuriyete: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.288-299.

*1996: “Kadın Çalışmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor” (Women’s studies’ critique of social sciences), der.Kuvvet Lordoğlu, in İnsan, Toplum, Bilim, Kavram Yayınevi, İstanbul, s. 305-316.

*1996: “Tarih İçindeki Görünürlükten Kadınların Tarihine: Türkiye’de Kadın Tarihi Yazmak” (Visibility of Women in History to Women’s History: Writing About Women’s History in Turkey, der.Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel Yayınevi, İstanbul, s. 222-229.

*1996: “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Kadın Hareketi” (Women’s Movements in Turkey-Past and Present), Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken Dizisi, cilt. 3, İletişim, İstanbul.

*1994: “Osmanlı Kadını Bilinçlenme Yolunda: Beyaz Konferanslar” (Ottoman Women on the way to Feminist awareness ‘White Conferences), Tarih Toplum, Mart.

*1993: “Die historische Entwicklung der Frauenbewegungen in der Türkei vom Osmanishen Reich bis zur Türkischen Republik’, in Die Türkische Frauenbewegung, ed. Ayşe Esin, A. Kaputanoğlu, Karlsruhe: University of Karlsruhe, pp. 47-56.

*1993: “Programlarıyla Yüzyılın Başında Kadın Dernekleri” (Women’s Associations in the Turn of the Century Including Their Programmes), Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Istanbul: Ülke yayınevi.

*1993: “Meşrutiyet Kadınları Nasıl Bir Aile İstiyorlar” (What Kind of A Family Did The Women in The Period of Constitutional Monarchy Want), Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ülke Yayınevi, İstanbul.

*1992: “1980 Sonrasında Türkiye’de Kadın Araştırmaları Bibliyografyası” (A Bibliograhy of Women’s Researches in Turkey after 1980), der.Necla Arat, Türkiye’de Kadın Olgusu, Say yayınevi, İstanbul.

*1991: “Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını” (Turkish Women in the Struggle for Participation in Political Life), Eşit Hak Eşit   Katılım der.Necla Arat, Cem Yayınevi, İstanbul, s.131-142.

*1991: “Osmanlı Kadın Dernekleri” (Ottoman Women’s Associations), Toplum ve Bilim, Bahar, s.139-157.

*1989: “Bir Osmanlı Kadın Derneği: Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği” (An Ottoman Woman’s Association: Association for the Protection of Ottoman Women), Toplum ve Bilim, Bahar, s.91-97.

*1989: “Osmanlı Kadınının Yeni Bir Kimlik Kazanma Aracı: Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti” (The Struggle of the Ottoman Women to Acquire a New Identity: Ottoman Association in Defense of Women’s rights), Tarih ve Toplum, no:66, Haziran, s.16-21.

 3-Conference/papers:

*2014: with Ayşe Durakbaşa, “Women MPs in the Turkish Parliament: Their Life Trajectories and Political Tracks in the Men’s Club”, Power and Democracy, XVIII International Congres of Oral History, Barcelona University, Barcelona, 9-12 July.

 *2012: “Mecliste Eşit ve Adil Temsilin Yollarını Döşemek: Kadın Dostu Parlamentolar ve Türkiye”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 6 Mart, Eskişehir.

*2012: “Tarihten Günümüze Siyasette Kadın: Kadınların Oy Hakkı Hareketinden ‘Tam Denklik’e, Mücadele ve Tartışmalar”, İzmir Büyük Şehir Belediyesi- Kent Konseyi- Kadın Meclisi, Kadın Siyaset Çalışma grubunun düzenlediği toplantı, 1 Mart.

*2011: “Siyasal Partilerde Kadınlar”, Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Siyaset Akademisi, İzmir, 6 Aralık.

*2011: “Siyasi Arenada Kadınlar ve Siyasal Parti Dinamikleri”, Women’s Political Participation: Best Practices Workshop, Istanbul Bilgi University, İstanbul, 28-29 March.

 *2010: “Tarihin Penceresinden Toplumsal Dönüşümün Aktörleri Olarak Kadınlar”. Kaos ve Kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 6-7 Aralık.

*2010: “Women’s Movement in Turkey”, Stockholm University Department of Political Science, Research Seminer in Politics and Gender, June 11.

*2010: “The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World and The Dynamics of Citizenship in tee Post-Political World, The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World, International Conference at the Department of Political Science, Stockholm University, Stockholm, May 26-28, Workshop.

*2010: “Gender, Equality, Cultural Diversity, Religious Pluralism: Nordic Legal-Political Frameworks”, Workshops participatin on the 2nd Conference of the NordForsk Network on Multidimensional Equality and Democratic Diversity (DEMDI), Oslo, January 28-29, Workshop.

*2009: “Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Kadın Kurtuluş Mücadelesi,” 8 Mart Kadın Haftası Etkinlikleri, Ege Üniversitesi, İzmir, 11 Mart.

*2009: “Siyaset Kimin Meydanı? Parlamenter Kadınlar: Basında Mizah ve Siyaset,” Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Medyada Kadın Sempozyumu adlı toplantıda 6 Mart.

*2009: “Kamusal Bir Birim Olarak Kadının İnsan Hakları  Mekanizmasının Tesisine  Yöntemsel Bakış: AB Ülkelerinden Örnekler”, Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önlemeye Yönelik Kurumsallaşma Arayışları, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, 4 Mart.

*2009: “Kadınların Toplumsal Tarihine Bakış”, Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2-6 Şubat.

*2008: “1908’in Açtığı Yolda Kadınların Hak ve Özgürlük Mücadelesi”, Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (Tarem) tarafından düzenlenen 2008’den 1908’e Bakmak başlıklı toplantıda 27 Aralık 2008 tarihinde sunuldu.

*2008: “Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi, İstanbul, 29 Kasım 2008.

*2008: “Making Women Visible: Fatma Aliye and Ulviye Mevlan,Turkey 1908-1914: Biographical approaches, University of Zurich, November 13- 15, 2008.

*2008: “Power as Asset and Liability for Women: Women Pioneers and Women Politicians in Turkey,” 15th International Oral History Association Conference: “Oral History: A Dialogue with our Times“ in Guadalajara, Mexico, September 23-26 2008.

*2008: “Feminism in Turkey: Historical Process and Changing Paradigmas”, European Social Science History Conference, Lisbon, Portekiz, 26 February – 1 March.

*2006: “Die Fraunbewegung in der Türkei gestern und heute”, paper presented in Frauen Blicke, Frauen Bilder, Vortragssaal der Bibliothek, Münih, 21 October.

 *2005: “Siyasetin Cinsiyeti: Türkiye’de Kadın Parlamenterler” (The Gender of Politics: Women’s MPs in Turkey), Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara 8 Aralık.

*2005: Participated “The Workshop of Women’s Human Rights in Cultural Diversity”, The London Social of Economics and Political Science, London, 28 October.

*2005: “Sözlü Tarihte Yöntemsel Açılımlar”, (Methodological Possibilities in Oral History)
Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla Üniversitesi, Muğla, 10 Eylül.

*2003: “Ka-der: Türkiye’de Kadınları Siyasete Taşımayı Amaçlayan Bir Örgütlenme Deneyimi” (KA_DER: An Organizational Attempt to move women into politics in Turkey),
Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 5 Aralık.

*2000: Necla Akgökçe ile birlikte, “Tell me About You! Thoughts on the ethics of the   relationship between the intervewer an the interviewee while practicing women’s oral   history”, SerpilÇakır-Necla Akgökçe, Crossroads of History: Experience, Memory,   Orality, XII. International Oral History Conferences,15-19 June 2000, İstanbul: Boğaziçi University, Volume I, 387-491.

*1999: “Siyasal Partiler ve Kadın Politikaları” (Women’s Policies of political parties), Kadın Eserleri Kütüphanesi, 12 Haziran.

*1999: “Türkiye’de Kadın Tarihi Yazımı; Sorular, Problemler ve Öneriler” (Women Historiography in Turkey: Issues, Problems and Examples), Kadın Eserleri Kütüphanesi, 29 Mayıs.

*1999: “Küçük ‘t’ ile Teori: Kadın Tarihi Çalışmalarında Yöntem Bilim” (Theory with a small ‘t’: Methodology in Women’s Studies), Kadın Eserleri Kütüphanesi, 8 Mart.

*1992: “The Historical Development of Women’s Movements: From the Ottoman Empire to The Republic”, paper presented at the University of Kalsruhe, April 24-26.

*1991: “Parlamento Türk Kadınına Açılıyor” (The Parliament Opens Its Door to Turkish Women) Türkiye’de Parlamento Parlamentoda Kadın başlıklı sempozyum. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi 6 Aralık 1991’de düzenledi.

*1989: “Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını”, (Turkish Women in the Struggle for Participation in Political Life), A Paper presented in the   International Seminar on Women’s Participation in Political Life and Decision-Making   Mechanisms, Istanbul, 5 Aralık 1989.

4-Diğer/ Other:

a-Atölye/ kurs organizasyonu ve eğitimcisi

 **2013: “İ.Ü. SBF Kadın Siyaset Akademisi, Kadınlar ve Yerel Siyaset Atölyesi” Çeşitli siyasal partilerden 2014 Yerel Seçimlerine aday adayı olan 40 siyasetçi kadına, 30 Kasım 2013- 1 Aralık 2013 tarihinde   İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kadınların yerel siyasete katılımına katkıda bulunmak için konunun uzmanları tarafından verilen günlük eğitim.

 *2011: “Kadınları Siyasete ve Seçim Kampanyasına Hazırlama Atölyesi”. Çeşitli siyasal partilerden 2011 Genel Seçimlerine aday adayı olan 22 siyasetçi kadına, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinde verilen eğitim çalışmasının organizasyonu ve eğitimcilik. Konular: Siyasetin tanımı, işleyişi kurum ve mekanizmaları; kadınlar ve siyasal parti dinamikleri; TBMM’nin iç mekanizması ve çalışma kuralları; yasa yapma süreci; seçim süreci ve yüksek seçim kurulu kararları; seçim kampanyaları ve medyanın kampanya sürecinde kullanımı, 9 Nisan.

*2010: “Demokraside Kadın İzleri” başlıklı, Uçan Süpürge adlı kadın derneğinin National Endowment for Democracy (NED) Fonu’nun Desteği ve Yasama Derneği’nin desteğiyle yürüttüğü projede, 13 ilden (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale,Trabzon Ordu, Rize, Adana Gaziantep, Hatay,Aydın İzmir, Muğla, Denizli) gelen kadın örgütü temsilcilerine, kadın örgütlerinin taleplerini ve yasalar konusunda ihtiyaç duydukları düzenlemeleri parlamentoya nasıl iletebilecekleri konusunda verilen derslerde eğitmenlik. Ankara, Trabzon, Adana, Aydın,Ekim- Aralık 2010.

*2009: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Cinsiyet Atölyesi”, “Osmanlıdan Günümüze Kadın Hareketi” bu üç eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Geliştirme Semineri’nde verildi. Toplantılar Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Orta Öğretim öğretmenlerine yönelik olarak Düzce Akçakoca Öğretmen Evi’nde, 12-14 Ağustos 2009 tarihinde düzenlendi.

*2009: “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi II.Kadın Şenliği”, SBF Sinema ve Kültür Kulübünün danışmanı olarak 16-20 Mart 2009 tarihleri arasında SBF Konferans Salonunda düzenlenen panel konferans, film ve müzik dinletisi gibi bir dizi etkinliğinin programlanması ve yürütülmesi.

 *2009: Ayten Alkan’la birlikte atölye organizasyonu ve kolaylaştırıcılığı, “Bürokrasi ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” , Osmanlı- Türk Bürokrasisinde Düzen ve Değişim, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 12-13 Mart 2009.

*1999: “Feminizmin Teorik ve Metodolojik Sorunları” adlı Alternatif Kadın Araştırmaları Kursu’nun düzenlenmesi. 8 Mayıs – 26 Haziran 1999 tarihleri arasında devam eden iki aylık program, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezinde gerçekleştirildi.

b- Projeler/ Sözlü Tarih Projeleri/ projects Oral history projects:

*2010: Stockholm Universitesi Department of Political Science’da, Swedish Institute’dan alınan bursla yapılan “Women and Politics: Viewing Swedish Experience from Turkey” başlıklı araştırma.

*2006: “İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurum Tarihi Sözlü Tarih Projesi”, Yüksek Lisans ve Doktora Programında Seminer dersi çerçevesinde gerçekleştirildi.

 *2004: “Türkiye’de Kadın Parlamenterler: Siyasal Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Sözlü Tarih Projesi”, İ.Ü.Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje 2004 yılında tamamlandı.

*1998: “Turkish Conmmunity in London”. Londra Müzesi için yapılan görüşmeler “Peopling in London” adlı, Londra’da yaşayan topluluklarla ilgili yürütülen sözlü tarih projesinin Türkler ile ilgili kısmı için Nisan-Haziran 1998’de yapıldı.

*1996: “Türkiye’de Öncü Kadınlar Sözlü Tarih Projesi”. Siyaset, sanat ve çalışma yaşamında öncü olmuş 20 kadınla sözlü tarih yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmeler, 1995-1966 yılları arasında Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi için yapıldı.

c-Belgesel Film Danışmanlığı:

*2003: “Aramızda Kalsın”, adlı, Türkiye’deki kadın kuruluşları ve örgütlenmesini tanıtmayı amaçlayan adlı TRT1’de canlı yayınlanan Sabah Kuşağı Programında Danışmanlık. (Temmuz-Eylül 2003)

 *1995: “Kadınlar Vardır adlı drama-belgesel filmde danışmanlık.

*2002: Hep Birlikte Koştuk adlı TRT tarafından hazırlanan belgeselde, metin yazarlığı ve danışmanlık.

*1996: Kapılar Açılırken adlı belgeselde danışmanlık ve metin yazarlığı. Türkiye’de kadınların geçmişi ve bugünlerini anlamaya yönelik belgesel filmde, yönetmenliği Nilgün Maktavoğlu yaptı. TRT televizyonunda 6 bölüm olarak Mart 1996 yılında yayınlandı.

*1991: Danışmanlık: Hollanda Göçmen Televizyonu için, Today not Tomorrow” (Yarın Değil Bugün” adlı belgesel.

d-Sergiler

*1994: “Basında Karikatürlerle Siyasette Kadınlar: 1908-1994”, Fotoğraf Sergisi. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi için araştırıldı ve İstanbul Üniversitesi’nde Aralık 1994’te sergilendi.

*1991: Osmanlı Kadınları Fotoğraf Sergisi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Sergi Salonunda, İstanbul’da Nisan 1991’de sergilendi.

e-Söyleşiler/ Interviews:

 *2009: Söyleşi, “Şirin Tekeli: Siyaset Biliminde Yeni Bir Soluk…”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Türkiye’de Siyaset Bilimi özel sayısı, no.40.

*2009:Söyleşi, (M.İnanç Özekmekçi ile birlikte), “Nermin Abadan-Unat: “Türkiye’de politik iklim, siyaset bilimi alanında angaje olmayan çalışmaları neredeyse imkânsız kılıyor”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Türkiye’de Siyaset Bilimi özel sayısı, no.40.

*2002:“Tarihçinin Mutfağı” başlıklı Tarih Vakfı tarafından düzenlenen söyleşi dizisinin 18 Nisan 2002’deki toplantısında konuk konuşmacı.

 f-Kitap Tanıtım – Eleştirisi,/ Book Review:

*2009: “İmbikten Geçen Siyaset Bilgileri”, (Cemil Oktay’ın Siyaset Bilimi İncelemeleri kitabı hakkında) Radikal Kitap. (19.03.2004)

*2007: “Gandhi, King ve Sivil İtaatsizlik” (Tarık Aygün’ün Efendiliğin Reddi kitabı hakkında), Radikal Kitap. (10.8.2007)

Osmanlı Kadın Hareketi adlı kitabımı tanıtan yazılar:

-Fatmagül Berktay, “Feminist Büyükannelerimizi Selamlamak”, Radikal Kitap, 30 Eylül 2011.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1064940&Date=16.10.2011&CategoryID=40

-Ayşe Durakbaşa, “Ottoman Women’s Struggle for Recognition: Osmanlı Kadın Hareketi (The Ottoman women’s Movement), Aspasia, volume 1, Berghahn Journals, 2007, 276-277.

http://books.google.com.tr/books?id=0MWTWVIyyh0C&pg=PA82&lpg=PA82&dq=aspasia,+journal+no+1,+ayse+durakba%C5%9Fa&source=bl&ots=TtzwRFH07d&sig=oPaSFvlOxHookEnh1nGLflVHAno&hl=tr&sa=X&ei=1eU3T9jIIMSC8gPouuS0Ag&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false

 g- Diğer çalışma deneyimleri/ Other work experience

*October- June 2009-2010: guest researcher, at the Department of Political Science, University of Stockholm.

*April-May 1997: visiting research fellow of the Department of Sociology at the University of Essex.

*July- September 1993: visiting research fellow of the Center for Women’s Studies at Sussex University.

*Member of the board of directors of the Economic and Social History Foundation of Turkey (Tarih Vakfı), since 1996.

*1991-2000: Voluntary work, at the Women’s Library and Information Center, Istanbul Turkey and member of the board of directors and executive Committee of the Library.

h-Ödül:

 -İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Biriminin 2009 yılı, Bilimsel Araştırmacı Ödülü.

Osmanlı Kadın Hareketi adlı kitabım, merkezi Hollanda’da olan, “Field of women’s movement/women’s studies concerning the selection of texts within the EU FRAGEN Project” kapsamında, Kadın Eserleri Kütüphanesinin 2009 yılında Türkiye’de çapında yaptırdığı bir anket araştırmasında, Türkiye’deki kadın çalışmaları alanında temel kitaplardan biri olarak seçildi. Kitabın bir bölümü internette aşağıdaki sitede yer aldı:

http://www.aletta.nu/aletta/fragen/database/answer

 5- Son Beş Yılda Verilen Dersler/ Lectures Taught

*Lisans:

Toplumsal Cinsiyet ve Politika (seçimlik)

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (zorunlu) 

   *Yüksek Lisans:

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında:

“Toplum Bilimlerinde Yöntem”

“Toplumsal Hareketler”

 Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programında:

“Feminist Teoriler”

“Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset”

“Sosyal politika ve toplumsal cinsiyet”

“Kadın Tarihi: Yöntem, Kuram”

 Sosyal Hizmetler ve Sosyal Haklar Yüksek Lisans Programında:

“Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika: Disiplinlerarası Yaklaşım ve Küresel İçerik”

 Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında:

“Karşılaştırmalı Siyaset”

 Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programında:

Sosyal Bilimlerde Yöntem

*Doktora : Uluslararası İlişkiler Doktora Programında:

“Devlet, Toplum, İktisat: Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojiden Temel Örnekler”(seçimlik) “Siyasal Kriz ve Krize Verilen Yanıtlar” (seçimlik)

“Seminer: Frankfurt Okulu” (zorunlu)

 6- İlgi Alanları / Academic Interest:

Toplumsal hareketler

Toplumsal cinsiyet ve politika

Siyasal partiler ve kadınlar

Siyasal Katılım

Parlamentoda kadınlar

Feminizm

Kadın tarihi

Feminist yöntem

Sosyal bilimlerde yöntem, sözlü tarih

Karşılaştırmalı siyaset

(Political science, comparative politics, methodology of social sciences and feminist methodology, oral history, feminist theory, gender and politics, social movements, the history of women’s movement, women’s political representation and gender quotas, parlamentary women, political parties and women.)