Doç. Dr. Murat İri

Sinema Anabilim Dalı – Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü – İletişim Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: mirim@istanbul.edu.tr
Tel: 0212 440 00 00 / 12640

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doçent / Assoc. Prof.: 2011
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.
: 2007
Doktora / PhD.: İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema, 2004
Yüksek Lisans / M.A.: İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema, 1998
Lisans / B.A.: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema, 1995

Kitaplar / Books

 • İri, Murat (2010) (Der.). Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar. Derin Yayıları: İstanbul
 • İri, Murat (2009). Bir Film İzlemek: Pop Kültürü Sökmek. Derin Yayınları: İstanbul.
 • İri,  Murat, Edibe Sözen ve Adem Ayten (2006) (Der.). İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği. Alfa Yayınları: İstanbul.  (Üçüncü yazar)

 

Kitap içinde bölüm / Book chapter

 • İri, Murat ve Gülin Terek-Ünal (2012). “Biz Beş İran’lı İstanbul’dayız, Siz Nerdesiniz? Sosyal Medya ve Diaspora”. Hepimiz Yereliz Hepimiz Globaliz: Gutenberg Galasi’den Zuckerberg Galaksi’ye içinde. Der. Edibe Sözen. Alfa Yayınları: İstanbul. Ss. 350-359.
 • İri, Murat (2011). Kırgızistan 2007 Genel Seçimlerine Katılan Siyasi Partilerin Dağıttığı El İlanlarında Ulusçuluk Söyleminin İnşası”. Central Eurasian Studies: Past, Present and Future içinde. Ed. By Hisaou Komatsu, Şahin Karasar, Timur Dadabaev, Güljanat Kurmangalieva Ercilasun. Maltepe Üniversitesi Yayınları: İstanbul. Ss. 249-257.
 • İri, Murat (2010). “Erken Dönem Sinema Kuramcıları – Münsterberg, Pudovkin, Eisenstein, Arnheim”. Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar içinde. Der. Murat İri. Derin Yayınları: İstanbul. Ss. 5-10.
 • İri, Murat (2010). “Ulusçuluk ve Sinema: Hayali Cemaatin Hareketli Resimdeki Ha(ya)li”. Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar içinde. Der. Murat İri. Derin Yayınları: İstanbul. Ss. 291-300.
 • İri, Murat (2006). “İnsan Hakları Söylemi Üzerine: Adımı Değiştirmek Zorunda mıyım?”. İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği içinde. Der. Edibe Sözen, Adem Ayten, Murat İri. Alfa Yayınları: İstanbul. Ss. 9-22.
 • İri, Murat (2003). “Sınıfsız Toplumun Hababam Sınıfı’ndaki İnek Şaban’ın Düşündürdükleri”.  Kemal Sunal: Film Başka Yaşam Başka içinde. Der. Feriha Karasu Gürses. Sel Yayıncılık: İstanbul. Ss. 193-196.

Makaleler / Articles

 • İri, Murat ve Esra Arcan (2007). The Orhan Pamuk Case: How Mainstream Turkish Media Framed His Freedom of Speech”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi içinde. S. 18. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: Bişkek. Ss. 17-24
 • İri, Murat (2012). ”What’s Goin’ on at the Back Streets? Reconstruction of Patriarchal and Authoritarian Mentality in Recent Turkish Film”. Kadın Araştırmaları Dergisi. S: 12. İÜ Yayınları: İstanbul.  (Yayın aşamasında)
 • İri, Murat (2009). “Küresel Medya Ürünlerinin Yerelleştirilmesiyle Ulusaşırı Gençlik Kültürlerinin İnşası: Rolling Stone/Türkiye Örneği”.  Kültür ve İletişim içinde. S: 12(2). Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi: Ankara. Ss. 159-178.
 • İri, Murat (2005). “Hafızadan Harekete: Görünen ve Kaydedilen Gerçeklik”. Toplumbilim: Avrupa Sineması Özel Sayısı içinde. S. 18. Bağlam Yayınları: İstanbul. Ss. 19-24.
 • İri, Murat (2005). “Kurmaca ve Gerçek Arasında Asmalı Konak-Hayat”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi içinde. S: 22. İÜ İletişim Fakültesi: İstanbul. Ss. 245-251
 • İri, Murat (2002). “Film Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi içinde. S: 13. İÜ İletişim Fakültesi: İstanbul. Ss. 739-762.
 • İri, Murat ve Duygu Özsüphandağ (1997). “Popüler Kültür ve Tarkan”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi içinde. S: 6. İÜ İletişim Fakültesi: İstanbul. Ss. 333-356.

Bildiriler / Papers

 • İri, Murat (2010). “Media Usage of Turkic Diaspora: Homeland ‘So Called Nostalgia and Dream’ of Meskhetian/Ahiska Turks in Bishkek-Kyrgyzstan”. Mediasia 2010: The Asian Conference on Media & Mass Communication Officail Conference Proceedings. October 2010, Osaka, Japan
 • İri, Murat (2009). “Küreselleşme Sürecinde Kırgızistan Sineması: Bir Yabancı Sinema Dili Üzerine Okumalar”. 3. Uluslar arası Türk Uygarlığı Kongresi: Küreselleşme ve Türk Uygarlığı içinde. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: Bişkek. Ss. 157-174.
 • İri, Murat ve Ergün Yolcu (2003). “Representation of Class and Gender Conflict in Turkish Rural Film Genre and Current Popular Television Serials”.  1st International Symposium: Communication in the Millenium içinde. Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi: Eskişehir. Ss. 137-146.
 • İri, Murat (2001). “Ömrümce Köpek Gibi Yaşadım Ama Şimdi İnsan Gibi Ölüyorum: Yeşilçam Sinemasındaki Kostüme Avantür Filmlerin Öteki Karakterleri Üzerine Düşünceler”. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İletişim Sempozyumu: Medyanın Manipülasyon Gücü. AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Eskişehir. Ss. 253-263.