Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir

Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü – İstanbul Üniversitesi

E-posta:  a.soydan@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 10446

Kadın Çalışmaları Bilim Dalında vermekte olduğu ders(ler):  Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Kadın (Bahar dönemi)

Akademik Dereceler / Academic Degrees:

Doçent / Associate Professor: İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Siyasal Hayat ve Kurumlar
Yardımcı Doçent / Assistant Professor:
Doktora / PhD.: İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yüksek Lisans / M.A.: İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Lisans / B.A.: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih  Bölümü

Makaleler / Articles

 • Safiye Kıranlar-Aynur Soydan Erdemir, “Köyün Modernleştirilmesine Dair Bir Uygulama ve Bir Proje: (Köy Enstitülerinin Biçimlenmesi Sürecine Katkı) Kimsesiz Çocukların Köyde Eğitimi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 4 (8) (2005), s. 93-113.
 • Aynur Soydan Erdemir, “Türk Düşüncesinde Avrupa ve Avrupalılık I, İktisat Dergisi 454, Ekim 2004, s.82-97.
 • Aynur Soydan, “Darüşşafaka Tarihinden Kesitler”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 2 (3), 2003, s.249-268.
 • Aynur Soydan, “Kadın Kimliğinin Oluşması Çerçevesinde Mesleki Teknik Eğitim (Cumhuriyet İdeolojisinin Kuruluş Sürecinde Kız Enstitüleri 1923-1940)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 1 (1) (2002), 269-287.
 • Aynur Soydan, “Darülfünun’dan Günümüze Üniversitede Tasfiyeler”, Toplum ve Hekim, 14 (4) 1999, s.269-276.
 • Aynur Soydan, “Türkiye’de Tek Parti Yönetimi ve Seçimler”, İktisat Dergisi (374) Aralık1997, s.74-80.

Kitaplar / Books

 • Aynur Soydan Erdemir. Türkiye’de Siyasal ve Sosyal Dinamiklerin Basına Yansımasına Önemli Bir Örnek: Sabiha (Zekeriya) Sertel ve Cici Anne, İstanbul, Derlem Yay., 2010.

Kitap İçinde Bölüm / Section in Book

Uluslararası / International:

 • Aynur Soydan Erdemir, “A Woman’s Challenge: The Voice of Şükufe Nihal in the Modernization of Turkey”, in Women, Education, and Agency 1600-2000, ed. by Jean Spence, Sarah Jane Aiston and Maureen Meikle ,New York/London, Routledge, 2010, p.126-146.

Ulusal / National:

 • Aynur Soydan, “Danışma Meclisinin Üye Kompozisyonu”, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet – Edip F. Çelik’e Armağan içinde, der: Turgut Tarhanlı, İstanbul, Engin Yay., 1995, s.311-322.

Bildiriler / Papers
(Tam metni ya da özeti yayınlanmış ulusal ve uluslar arası bildiriler)

 • Aynur Soydan Erdemir, “Concerning the Analysis of the Early Republican Period in Turkey”, Performing the Self: Women’s Lives in Historical Perspective, 15th Annual Conference of the Women’s History Network”, University of Warwick, Warwick, 10-12 September 2010.(Bildiri kitapçığında özeti yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan Erdemir, “Şükufe Nihal A Versatile Author and Her Contribution to the History of Woman’s Movement in Turkey”,Thinking Women, Education, Culture and Society, 15th Annual Conference of the Women’s History Network, Durham University, Durham, 1-3 September 2006.(Bildiri kitapçığında özeti yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan Erdemir, “Kadınların Temsiline Giden Süreçte Köşe Yazılarıyla Sabiha Zekeriya (Sertel), 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (Türk Sosyal Bilimler Derneği) ODTÜ, Ankara, 7-9 Aralık 2005, s.100-101.(Bildiri kitapçığında özeti yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan, “Türk Okutma Kurumu’nun (Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye) Alt Birimi Olarak Darüşşafaka)”, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, (The Children’s of War: Orphans) Uluslar arası Sempozyum, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 31 Ekim-1 Kasım 2002. (Tam metin olarak yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan, “Female Identity or Identities Emergence Process and Vocational Education in Turkey”, The International Association for Feminist Economics 2000 Conference, Boğaziçi University, Istanbul, August 15-17, 2000. (Tam metin olarak yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan, “Ulusal Kalkınma ve Modernleşme Aracı Olarak Eğitim: Kuruluş Dönemi Türkiye Deneyimi” Uluslar arası ODTÜ Ekonomi Kongresi IV, Ankara, 13-16 Eylül 2000. (Bildiri kitapçığında özeti yayınlanmıştır)
 • Aynur Soydan, “Türkiye’de Ulusal Devletin Oluşum Sürecinde Siyasi İktidar-Üniversite İlişkileri” 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (Türk Sosyal Bilimler Derneği) ODTÜ,Ankara, 17-19 Kasım 1999, s.19. (Tam metin olarak yayınlanmıştır)