Prof. Dr. Arzu Mehlika Kunt

Prof. Dr. Arzu Mehlika Kunt
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı –  Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü – Edebiyat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: arzukunt@hotmail.com
Telefon: 0212 440 00 00 / 15861

Kadın Çalışmaları Bilim Dalında vermekte olduğu ders(ler): Çağdaş Batı Tiyatrosu ve Sanatında Beden Kurguları (Güz dönemi)

Akademik Dereceler / Academic Degrees:

Doktora / PhD.: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, “L’imaginaire dans le théâtre de Eugène Ionesco”, 2000
Yüksek lisans / M. A.: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, “Les données fondamentales du théâtre de Ionesco”, 1995
Lisans / B.A.: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1992

Makaleler

  • “L’euphorie de l’imaginaire chez Eugène Ionesco”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Haziran 2000, Cilt:17, Sayı:1, ss. 121-136
  • “L’image du bourgeois chez Ionesco” , H.Ü . Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak 2001, Cilt:17, Sayı:2, ss. 81-89
  • “La gratuité et les personnages ionesciens”, FRANKOFONİ , 13.Sayı, Şubat 2001, ss. 369-379
  • “Deux rois soumis à l’épreuve de la mort: Caligula de Camus et Bérenger Ier d’Ionesco”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2001, Cilt:18, Sayı 1,ss.103-115
  • “Le solitaire de Eugène Ionesco ou la quête de la lumière”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi,Aralık 2002, ss.205-215
  • “Les schèmes d’une avant-garde théâtrale:Ubu Roi d’Alfred Jarry”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Temmuz 2003, ss.199-209
  • “ Les mamelles de Tirésias d’Apollinaire ou la surréalité scénique”, FRANKOFONİ , 16.Sayı, Şubat 2004, ss. 161-169

Bildiriler

  • “Notre-Dame de Paris: un opéra fabuleux”, (Prof.Dr.Tuğrul İNAL’la birlikte), Symposium International. Victor Hugo en Turquie-Uluslararası Victor Hugo Sempozyumu, Ankara, Hacettepe Üniversitesi 28-29 Kasım 2002
  • “Le voyage “à rebours” de J.K.Huysmans ou descente aux gouffres du moi”, Colloque international et pluridisciplinaire sur l’écriture du voyage, Seuils et Traverses 4- Uluslararası Gezi Edebiyatı Kolokyumu, Ankara Üniversitesi, 2-4 Temmuz 2003
  • “Antoine, fondateur de Darülbedayi-Osmani:un haut lieu du théâtre turc moderne”, Colloque international et pluridisciplinaire:Francophonie en Turquie, dans les pays balkaniques et de l’Europe Orientale – Türkiye,Balkan ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nde Frankofoni konulu Uluslar arası Kolokyum, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2004