Prof. Dr. Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu

Mali İktisat Anabilim Dalı – İktisat Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta:
Telefon: 0212 440 00 00 / 11018

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doçent / Assoc. Prof.: 2006
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.
: 1995
Doktora / PhD.:  İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Ensititüsü – İktisat Anabilim Dalı, 1991
Yüksek Lisans / M.A.: İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi – Maliye Bölümü, 1983
Lisans / B.A.: Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi – Ekonomi Bölümü, 1981