Prof. Dr. Bedia Demiriş

Latin Dili ve Edebiyatı
Eskiçağ Dilleri
Edebiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi

E-Posta: bdemiris@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 15859


Akademik Dereceler / Academic Degrees:
Profesör / Professor: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007
Doçent/ Associate Professor: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1998
Yardımcı Doçent / Assistant Professor: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / 1993
Doktora / PhD: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 1990
Yüksek Lisans / MA: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 1987
Araştırma Görevlisi / Research Assistant: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1984
Lisans / BA: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1983

Ulusal Yayınları:
Makale, Bildiri, Kitap İçinde Bölüm:
• “Menaechmi ve Pabuçcu Ahmed’in Garip Maceraları: Bir Karşılaştırma”, Lucerna, İstanbul, 1992, s. 32-35.
• “Sulpicia ve Elegia’ları”, Lucerna, İstanbul, 1994, s. 28-31.
• “Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı. I. Grekler’de Tarih Yazımı”, Anadolu Araştırmaları Dergisi (13) 1994, s. 231-240.
• “Klasik Filoloji: Tanımı ve Sınırları”, Lucerna , İstanbul, 1996, s. 31-35.
• “Edebiyat Eleştirmeni Horatius”, Arkeoloji ve Sanat, (76) 1997, s. 28-32; (77) 1997, s. 26-32.
• “Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı – 2. Romalılar’da Tarih Yazımı”, Anadolu Araştırmaları (15) 1999, s. 431-459.
• “M.. Tullius Cicero ve Erdemler Üzerine”, Arkeoloji ve Sanat, (91) 1999, s. 27-31.
• “Antikçağ’da Şiir-Tarih-Retorik İlişkisi”, Toplumsal Tarih, (95) 2001, s. 43-45.
• “Eskiçağ’da Kitap”: Anadolu Araştırmaları (16) 2002, s.116-131.
• “Romalı Kadın Şair Sulpicia ve Elegialarının Toplumsal İçeriği”, Litera (15) 2003, s. 189-199.
• “Antikçağ Eserleri Günümüze Nasıl Ulaştı?”, Klasik Filoloji Seminerleri II, yay. haz.: O. Faruk Akyol, İstanbul 2005, s. 27-36.
• “Dr. Sina Kabaağaç ve Klasik Diller Eğitimi”: NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2003. ÇEŞİTLEMELER (Bilim Editörü Faruk Akyol), İstanbul 2005, s. 5-14.
• “Cumhuriyet Dönemi Roma’sında Tragedya”: NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2004. TRAJEDİ (Bilim Editörü Faruk Akyol), İstanbul 2005, s. 10-22.
• “İmparator Augustus ve Res Gestae”, Arkeoloji ve Sanat (120) 2005, s.73-80.
• “İskenderiye: Antik Çağ Akdeniz’inde Bir Kültür Kenti”, DOĞU BATI Düşünce Dergisi: AKDENİZ (34), 2005, s. 75-87.
• “Ammianus Marcellinus ve Tarih Eserine Önsöz Yazma Geleneği”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan VITA Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, İstanbul: Ege Yayınları, 2007, s. 213-217.
• “Antik Çağda Dil ve Gramer”, DOĞU BATI Düşünce Dergisi: ANTİK DÜNYA BİLGELİĞİ (40), 2007, s. 103-121.
• “Terentius’un Adelphi Komedyası ve Dönemindeki Güncelliği”, NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2005. KOMEDİ (Bilim Editörü Faruk Akyol), İstanbul 2007, s. 64-74.
• “Statius’tan Uykuya Sesleniş”: Hülya Dilek Kayaoğlu (yay. haz.), Meral Alpay’a Armağan, İstanbul 2007, s. 199-202.
• “Ammianus Marcellinus’un Tarih Eserinde Konu Dışı Anlatımlar”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına .In Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, İstanbul: “Globus” Dünya Basınevi, 2008, s.121-127.
“ ‘Mit’ten ‘Mitoloji’ye”, NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2006. MYTHOS (Bilim Editörü Faruk Akyol), İstanbul 2009, s. 75-83.
“Menippos Tarzı Kabaklaşma: Apocolocyntosis Üzerine Bir Çözümleme”, NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2008. SATYROS (Bilim Editörü Faruk Akyol), İstanbul 2009, s. 1-20.
• “Roma Edebiyatı: Başlangıcı, Sınırları, Özellikleri”, DOĞU BATI Düşünce Dergisi: ROMALILAR I (49), 2009, s. 107-124.
• “İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Filoloji”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ (2009/2: Dizi 3-Sayı 19), s. 273-283.
• “Antik Çağ’da Tarih Yazmak”, Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler. Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait, (yay. haz. Hamdi Şahin v.d.), Antalya, 2011, s. 149-155.
• “Attika Gecelerinde Aulus Gellius”, Haberler: TEBE’nin Kuruluşunun 20. Yıl Özel Sayısı, Mayıs 2011 (Sayı 32), İstanbul, s. 8-13.
• “Mnemosyne’den Memoria’ya Antik Çağ Belleği”, NAVISALVIA SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2009. MEMORIA (Bilim Editörü Ekin Öyken), İstanbul 2012, s. 1-11.

Çeviriler:
• “Pervigilium Veneris”, Sombahar, (16) 1993, s. 49-53.
• Cicero, M. Tullius, Şair Archias Savunması, (Latince-Türkçe) çevirenler Bedia Demiriş, Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1997.
• Publilius Syrus, Düşünceler, (Latince-Türkçe) çev. Bedia Demiriş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1997.
• Seneca, Lucius Annaeus, Ruh Dinginliği Üzerine, çev. Bedia Demiriş, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999.
• Vitruvius, “Mimarlık Üzerine VI. Kitap”, çev. Bedia Demiriş, Çiğdem Dürüşken, Arkeoloji ve Sanat, (91) 1999 s. 40-50.
• Ovidius Naso, Publius, “Takvimler (II. Kitap)” çev. Bedia Demiriş, Cogito (22) 2000, s. 72-84.
• Suetonius Tranquillus, Gaius, Gramerciler ve Retorik Ustaları Üzerine (De Grammaticis et Rhetoribus) Şairler Üzerine (De Poetis), giriş ve açıklamalarla birlikte Latinceden çeviren Bedia Demiriş, İstanbul: Homer Kitabevi ve Yayıncılık, 2006.

Telif eserleri :
• Eskiçağ’da Yazı Araç ve Gereçleri, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2002(3) (birinci baskısı 1995, ikinci baskısı 1998, üçüncü baskısı 2002)
• Roma’nın Yurtsever Tarihçisi TITUS LIVIUS, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1998.
• Tacitus. Annales’te Beliren Tarihçiliği ve Hümanizmi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2002 (yayımlanmış Doktora tezi)
• Roma Yazınında Tarih Yazıcılığı (Başlangıçtan İ.S. 5 Yüzyıla), İstanbul: Ege Yayınları, 2006.
• Latince Fiil Çekimleri, İstanbul: TB Yayıncılık, 2008.

Uluslararası Yayınları:
• “Eskiçağ’da Anadolu’nun Yerleşim Dokusu İçinde Çeşmelerin İşlevi” Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu 5-7 Haziran 1996 Bildiriler, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü – Ege Yayınları, 1999, s. 111-124.
• “Ammianus Marcellinus and His Descriptions of the Foreign Tribes in His History”, Colloquium Anatolicum II 2003, s. 127-137.
• “Eski Roma’nın Edebi Metinlerinde Bir Kavram Olarak ‘Delictum’un Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme”, MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ROMA HUKUKUNDAN MODERN HUKUKA SORUMLULUK (SEMPOZYUM ÖZEL SAYISI) (2008) Cilt 14, Sayı 4, s. 1-11.
• “Antikçağda Sözlük Çalışmaları ve Flaccus’tan Diaconus’a de verborum significatu”, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SÖZLÜK YAZIMI VE ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, istanbul 2010, s. 382-391.

Dersleri / Lectures Taught:

Güz Dönemi Dersleri:
Klasik Filolojiye Giriş
Latince Gramer I
Latince Gramer III
Antikçağ’da Dilbilgisi Kuramları I
Roma Edebiyatından Düz Yazı Örnekleri I
Roma Edebiyatından Düzyazı Örnekleri II

Bahar Dönemi Dersleri:
Latince Gramer II
Latince Gramer IV
Antikçağ’da Dilbilgisi Kuramları II
Latin Şiirinden Seçmeler I
Latin Şiirinden Seçmeler II
Roma Tarih Yazıcılığı

Akademik İlgi Alanları / Academic Interests:
• Antikçağ’da dil ve gramer çalışmaları / Studies on language and grammar in Ancient World
• Antikçağ Edebiyatı / Ancient Literature
• Metin Eleştirisi / Textual Criticism
• Antikçağ tarih yazıcılığı / Historiography in Ancient World