Kadın Araştırmaları Dergisi

http://dergipark.gov.tr/iukad