Bilim Dalı Hakkında

Türkiye’de ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde 4 Ekim 1989 tarihinde kurulan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlüğe bağlıdır. Merkez, Türkiye’de üniversitelerde son yıllarda yaygınlaşan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerine örnek oluşturmaktadır.

Merkezin amaçları arasında;

* Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek;

* Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı   sağlamak üzere eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak,

* Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için eğitim programları düzenlemek, bilinç artırıcı çalışmalar yapmak.

* Kadınlara her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar oluşturmak;

* Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri açmak;

* Yasalarda yer alan kadın erkek eşitliğine karşı ayrımcılık içeren maddelerin değiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, kampanyalar yürütmek;

* Kadın Çalışmaları alanında Yüksek Lisans ve Doktora Programları açmak;

* Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak;

* Kadın sorunlarıyla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi için uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, konferans vb. toplantılar düzenlemek;

* Konuyla ilgili bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak