11 Ekim 2017 – Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü Uluslararası Konferansı düzenlendi

11 Ekim 2017 – Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü Uluslararası Konferansına Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi ekibi olarak (Müdürümüz Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU ve Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Hülya KESİCİ ÇALIŞKAN) katıldık.

img-20171012-wa0012

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim 2012’den beri  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, “Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildi.

img-20171012-wa0010img-20171012-wa0011

Dünya Kız Çocukları Günü,kız çocuklarının dünyanın her yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarına vurgu yapmak amacıyla her yıl 11 Ekim’de kutlanmaktadır. Bu özel günün amacı; kız çocuklarının güçlenmesi için yapılan sosyal, ekonomik ve siyasi yatırımların, hem nesilden nesle aktarılan yoksulluk, şiddet, dışlanma ve ayrımcılık zincirinin kırılması hem de eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması bakımından ne kadar önemli olduğunun altını çizmektir. Bu yıl tüm dünyada Dünya Kız Çocukları Gününde ‘acil durumlara müdahale ve toplumların dayanıklılığını artırmaya yönelik planlama’ süreçlerinde güçlü kız çocuklarının rolü konusuna odaklanılacaktır.

Türkiye’de Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamak ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, dışlanma ve şiddetten arındırılmış bir dünya yaratma hedefiyle küresel çapta yürütülen gayretlerin içerisinde yer almak amacıyla, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun tavsiyeleri ışığında, UNICEF, UNFPA, BM Kadın Birimi ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde 2015 yılından bu yana uluslararası konferanslar düzenlenmektedir. Bu konferansların amacı kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı belirli güçlüklerin altını çizmek, sahip oldukları potansiyeli vurgulamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik faaliyetlere ivme kazandırmaktır.

Bu kapsamda bu yılki Konferansın teması “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21’inci Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri olarak Kız Çocukları” olarak belirlenmiştir. Bu tema çeşitli boyutları ile ele alınacaktır. İlk olarak, çocuk ve gençlerin ihtiyaç ve beklentileri, bu yılki küresel temaya uygun olarak, kız çocuklarının dayanıklı toplumlar inşa etmedeki rolleri ve ihtiyaçları bağlamında, çocuklar ve gençlerin kendileri tarafından tartışılacaktır.

İkinci olarak, eğitimde dönüşüm, kız çocuklarının güçlenmesi, içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanması ve böylece kendisi ve toplum için değişim yaratacak birer birey haline gelmesi için bir araç ve bir gereklilik olarak ele alınacaktır. Hedefimiz, kız çocuklarının sadece okula erişimini arttırmak değil, kaliteli ve kapsayıcı eğitim fırsatlarını geliştirmek, kız çocuklarının okuldan çalışma hayatına geçiş oranlarını arttırmak ve kızları, en üretken yıllarında güçlendiren dönüştürücü bir eğitim sistemi inşa etmektir. Bu tartışmaya genel bir çerçeve sağlamak amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmeye yönelik ulusal ve uluslararası bağlayıcı sözleşmeler vurgulanacaktır.

img-20171012-wa0013

Son olarak, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimi ve yaşam becerilerine geliştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçları detaylıca tartışılarak, daha güzel bir dünya inşa etmede kız çocuklarının öncü bireyler haline gelmesinin yolları ele alınacaktır. Kız çocuklarının güçlenmelerini desteklemek ve fırsatlarını artırmak için yaratıcı ve etkin çözümler bulmada teknoloji ve yeniliklerin gücüne de bu bağlamda değinilecektir.

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tematik Çalışma Grubu ile istişare edilerek UNICEF, UNFPA, BM Kadın Birimi ve Aydın Doğan Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

13/10/2017
383 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00