This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr ]
Export date: Sat Oct 20 22:33:47 2018 / +0000 GMT

Karşılaşmalar - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sivil Toplum Buluşmaları gerçekleşti.Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin 01 Haziran 2017 Perşembe günü The Marmara Taksim Otel'de gerçekleştirdiği “Karşılaşmalar: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sivil Toplum Buluşması”nda farklı alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya geldi. Saat 11:00'de başlayan merkezimizin de davetli olarak katıldığı programda, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nden Ayşe Yeşim Erkan Yetişer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'den Atila Uras, Grevio Komitesi Başkanı ve CEDAW Komite Üyesi Prof. Dr. Feride Acar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve sivil Toplum Çalışmaları Paneli ile devam etti.

Sürdürülebilir Kalkınma HEdefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli'nde

Moderatör - Birleşmiş Milletler Türkiye'den Zeliha Ünaldı,

Konuşmacılar:

Şehnaz Kıymaz Bahçeci - Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği

Aysun Sayın - Boyner Holding Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü

Zelal Yalçın - Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve sivil Toplum Çalışmaları Paneli'nde ise

Moderatör - Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas / Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği & İTÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Konuşmacılar:

Başak Tuğsavul - Toplum Gönüllüleri Vakfı

Dr. Muhtar Çokar - İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Menekşe Kızıldere - Heinrich Boell Stiftung Derneği

Asmin Kavas Urul - TEPAW

Karşılaşmalar adı altında gerçekleşen etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konuları ele alındı. Hedeflere nasıl ulaşılabileceği konusunda paylaşımlar yapılan etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde hem başlı başına bir hedefte (hedef 5), hem de diğer 16 hedeften 10'unun alt hedeflerinde doğrudan ele alındığı konusu konuşuldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:  http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

Hedef 5: Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi :

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html

http://www.kureselhedefler.org/hedefler/toplumsal-cinsiyet-esitligi/

"İNSANLIĞIN YARISI TÜM İNSAN HAKLARINDAN VE FIRSATLARINDAN GERİ BIRAKILDIĞI SÜRECE İNSANİ POTANSİYELİN TÜMÜNE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA ULAŞILAMAZ" Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınmanın üç temel boyutunu (ekonomik, sosyal ve çevre boyutu) ele alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusu, küres