Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Hizmet İçi Eğitim

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Merkezin İstanbul Üniversitesi’nde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Yönelik Mekanizmalar oluşturma çalışmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi idari personeline 25 Kasım 2015 Çarşamba günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. Katılımcıların şiddet algısını değerlendirmek üzere bir anket de yapılmıştır.

Eğitimin ilk sunumunda Merkez Müdürü Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Tanım, Kavram ve Deneyimler başlığı altında; cinsiyet/toplumsal cinsiyet, ataerkil toplum, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyetlerarası eşitlik ve kadının insan hakları kavramlarıyla konuya giriş yapmış, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel metinler konusunda bilgi vermiştir. Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Tarihi başlıklı sunumunda, kadınların 18. yüzyıldan itibaren verdiği kadın hakları mücadelesinin yanı sıra, özellikle ikinci dalga feminizmle birlikte 1970’lerde şiddetin bir sorun olarak görüldüğünü ve kadın hareketinin şiddetle mücadelesinin tarihini anlatmıştır. Son sunumda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Mevzuat başlığıyla, Yrd. Doç. Dr. Berrin Oktay Yılmaz kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık olduğu tanımından hareketle yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaparak ulusal ve uluslararası mevzuatı anlatmıştır.

27/11/2015
1385 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00