Kadın Araştırmaları Dergisi Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk sayısı yazı son teslim tarihi uzatılmıştır

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Yazıları
Kadın Araştırmaları Dergisi Yıl 2016/1 Sayı: 18

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 2016/1 numaralı sayısının teması Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk olarak belirlenmiştir. Hukuk açık ya da gizli olarak hayatın her alanında mevcut ve bu alanlarda müdahildir; yapıldığı, öğretildiği, uygulandığı, infaz edildiği mecralarda bir iktidar biçimi olarak dolaşımdadır. Hukuk metinlerinde, söylemlerinde, resmi ve gayri resmi olarak cereyan ettiği mekanlarda eril ve heteroseksisttir. Var olan toplumsal cinsiyet rollerini tahkim eder ve sürekli kılar. Buna karşın hukuk, bilinçli olarak diğer tüm sosyal bilim alanlarından kopuk; ayrıca cinsiyetsiz bir söylem ve pratik olma iddiasıyla incelenmekte, tartışılmaktadır. Yaygın ve hegomonik olan bu ele alış tarza karşı, son yıllarda hukuku açık ve gizli cinsiyetini araştıran, ortaya koyan çalışmalar artmakta; toplumsal cinsiyet ve hukuk konulu dersler hukuk fakültelerinin müfredatında zorlukla da olsa kendine yer bulmaktadır.

Kadın Araştırmaları Dergisi’nin bir sayısının Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk temasına ayrılmasının amacı; hukuka toplumsal cinsiyet perspektifi ile ele almak yönündeki bu çalışmalara katkı sağlamak ve görünürlük kazandırmaktır.

Sayı Editörleri: Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Yrd. Doç. Dr. Seda İrem Çakırca
Yazı Son Teslim Tarihi: 30 Ekim 2015

07/09/2015
1484 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00