This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr ]
Export date: Sat Jan 19 1:06:43 2019 / +0000 GMT

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SÜRGÜN: Orta Doğu’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler konferansı yapıldıKadir Has Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kadir Has Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle Toplumsal Cinsiyet ve Sürgün: Orta Doğu'da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler başlıklı konferans 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir.

Moderatörlüğünü KSAUM Müdürü Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu'nun yaptığı ilk panele Samira Aghacy, Doç. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım Suriyeli kadın ve LGBTI mültecileri konu alan sunumlarıyla katıldılar.

Konferansın bir başka bölümünde ise Türkiye'de mültecilerden konuklar katılımcılarla deneyimlerini paylaşarak sorulara cevap verdiler.

İkinci panelin moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün yapmış ve Jane Freedman, Sabine Jansen ve Ulrike Krause Avrupa Birliği'nde mülteciler, mültecilere yönelik şiddet ve LGBTI iltica talepleri konulu sunumlarıyla panele katılmışlardır.