Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Konulu Makale Yarışması Çağrısı

Hukuk açık ya da gizli olarak hayatın her alanında mevcut ve bu alanlarda müdahildir; yapıldığı, öğretildiği, uygulandığı, infaz edildiği mecralarda bir iktidar biçimi olarak dolaşımdadır. Hukuk metinlerinde, söylemlerinde, resmi ve gayri resmi olarak cereyan ettiği mekanlarda eril ve heteroseksisttir. Var olan toplumsal cinsiyet rollerini tahkim eder ve sürekli kılar. Buna karşın hukuk, bilinçli olarak diğer tüm sosyal bilim alanlarından kopuk; ayrıca cinsiyetsiz bir söylem ve pratik olma iddiasıyla incelenmekte, tartışılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk” konulu makale yarışması düzenlemektedir. Bu yarışmanın amacı; meclis komisyonları ve genel kurul tartışmalarından, mahkeme salonlarına, hukuk fakültesi amfilerinden, hukuki destek alınan sivil toplum kuruluşlarına, kanunlar ve mahkeme kararlarından, edebiyat metinlerine, görsel ve yazılı medyadaki temsillerine, adli tıp alanındaki uygulamalara kadar hukukun cinsiyetini, cinsellik belirlenimini, erkeklik kurgusunu, toplumsal cinsiyet üretim veya yeniden üretimindeki ilişkiselliğini, LGBTİ-Q ile temas(ızlığı)nı, hayata nüfuz ettiği tüm yönleriyle tespit ve teşhis etmektir.

Yarışma Türkiye’deki üniversitelerin lisans, lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün çalışmalarına açıktır. Öğrenciler yarışmaya, makale, ampirik çalışma, Türkiye’deki yargı organları tarafından verilmiş olan mahkeme kararlarının toplumsal cinsiyet perspektifli analizi ya da bu perspektiften yeniden yazılması biçiminde hazırladıkları bireysel veya kolektif çalışmalarıyla katılabilirler. Yarışmada dereceye girecek çalışmalardan birinciye 300 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye ise 100 TL değerinde kitap hediye çeki verilecek ve dereceye giren çalışmaların tamamı İÜ. Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 2016/1 sayısında yayımlanacaktır.

Yazıların son teslim tarihi 10 Eylül 2015’tir. Çalışmalar Microsoft Word programında, Times New Roman Karakter, 12 punto, 1,5 aralık verilerek, iki yana yaslı olarak yazılmalı, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet,  her iki dilde 5 tane anahtar kelime verilmelidir. Çalışma sonunda yazar soyadlarına göre kaynakça yer almalıdır. Çalışmaların uzunluğu 10 ile 25 sayfa aralığında olabilir. Çalışmalar yazarın adı soyadı ve iletişim bilgileriyle birlikte toplumsalcinsiyetvehukuk@gmail.com adresine gönderilecektir.

Yarışma Jürisi

Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu
Yrd. Doç. Dr. Gülay Arslan Öncü
Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün
Yrd. Doç. Dr. Seda İrem Çakırca

30/04/2015
4250 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00