TOPLUMSAL CİNSİYET VE SÜRGÜN: Orta Doğu’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SÜRGÜN:
Orta Doğu’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler

konulu sempozyumumuzu onurlandırmanızı saygılarımızla rica ederiz.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Khas Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülden Ayman
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu
İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Mary Lou O’Neil
Khas Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü

————

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SÜRGÜN
Orta Doğu’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler
9 Mayıs, 2015
Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu

10.00-10.15: Açılış Konuşması: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Sürgün, Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1. Panel: Sürgünü Cinsiyetlendirmek: Orta Doğu’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler

Moderatör: Sevgi Uçan Çubukçu, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

10.15-10.35: Lübnan’da Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Suriyeli Kadın Mültecilerin Korunmasındaki Problemler, Samira Aghacy, Arap Dünyasında Kadın Çalışmaları Enstitüsü–IWSAW, Lübnan Amerikan Üniversitesi
10.35-10.55: Mısır’da Suriyeli Kadın Mülteciler, Maysa Ayoub, Göç ve Mülteci Çalışmaları Merkezi, Kahire Amerikan Üniversitesi (online sunum)

10.55-11.15: Hoşgörülü Geçiciliğin Şiddeti: İstanbul’da Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

11.15-11.35: Türkiye’de Suriyeli Kadın ve LGBTI Mültecilere Yönelik Hukuksal Şiddet, Zeynep Kıvılcım, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

11.35-12.00: Soru-Cevap

12.00-13.30: Öğle Yemeği

13.30-15.00: Suriyeli Kadın ve LGBTI Mülteciler Konuşuyor, Cemile (Halep), Mesha (Şam), Suheyla (Halep)

15:00-15:15: Kahve Arası

2. Panel : Sürgünde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Mücadele: Stratejiler ve Deneyimler

Moderatör: Aysun Altunkaş, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

15.15-15.35: Avrupa Birliği’nde Mülteciler, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, Jane Freedman, Paris 8 Üniversitesi, CRESPA, CNRS

15.35-15.55: LGBTI İltica Taleplerinin Ele Alınması, Sabine Jansen, COC Netherlands

15.55-16.15: Savaş Sonucu Ortaya Çıkan Mülteci Kamplarında Kadına Yönelik Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Şekli, Kapsamı ve Koşulları, Ulrike Krauze, Savaş Araştırmaları Merkezi, Marburg Üniversitesi (online sunum)

16.15-16.40: Soru-Cevap

16.40-17.00: Kapanış Konuşması: Nurcan Özgür Baklacıoğlu, İstanbul Üniversitesi

Konferans İstanbul Üniversitesi BAP Araştırma Fonu ve Kadir Has Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.
Etkinlik İngilizce gerçekleştirilecektir. İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.​

Etkinlik afişi için tıklayınız (İngilizce).
Etkinlik davetiyesi için tıklayınız (İngilizce).

30/04/2015
2294 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00