KSAUM olarak Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansına katıldık

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı “Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığıyla  25-27 Mart 2015 tarihleri arasında Gazimağusa’da (KKTC) yapılmıştır. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir ve Dr. Berrin Oktay Yılmaz “Farklı Disiplinlerin Kesişme Noktası Olarak Kadın Çalışmaları” başlıklı özel oturuma panelist olarak katıldılar. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu “Akademik Feminizmde ‘Öznenin’ Seyri”, Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir “Tarihin Eril Kurgusunu Bozmak: Türkiye’de Feminist Tarih Yazımı ve Tarihsel Bilginin Yeniden Üretim” ve Dr. Berrin Oktay Yılmaz “Sosyal politika disiplinine feminist yaklaşımlar” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Öğrenci asistanlarımızdan Ayşe Öztürk “Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Feminist ‘Emek’ ve ‘Kamusallık’ Kavramına Agonistik Bir Perspektiften Bakmak” başlıklı sunumuyla, öğrencilerimizden Damla Türkmenoğlu ve Tuşen Olgunlu “Türkiye’de Ailecilik Politikaları: Aile İrşad ve Rehberlik Büroları Örneği ” başlıklı sunumlarıyla konferansa katılmışlardır.

02/04/2015
1554 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00