2014 Merkez Faaliyet Raporu

2014 FAALİYET RAPORU
1. 6 Şubat 2014 tarihinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Türkel Minibaş’ı anma programı düzenlendi.
2. 5 Mart 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi büyük salonda Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Üniversitelerde Cinsiyetçi Ayrımcılık, Taciz ve Şiddet” başlıklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi.
3. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası’nda yapılan I. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi’nde ülkemizde kadın sorunları araştırma ve uygulamaları alanında çalışan tüm merkezler bir araya gelip deneyimlerini paylaşmıştır.
4. 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü tarafından Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi‘ne öğrencilerimizden Biray Anıl Birer (öğrenci asistan) “Kadın ve Mizah”, Egemen Kepekçi (öğrenci asistan) “Erkeklik Söylemi ve Erkekliğin Yeniden Üretimi” ve Volkan Pirinççi “Markaların Facebook Sayfalarında Eve Hapsedilen Kadınlar: ‘Akıllı Kadınlar Kulübü’ ve ‘Kadınlar Ne İster’ Facebook Sayfaları Örneği” isimli bildirileriyle katılmışlardır.
5. 16 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen “Üniversitelerde Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir?” başlıklı çalıştayın beşincisine Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, Dr. Berrin Oktay Yılmaz katıldılar. Çalıştaya katılan üniversitelerin cinsel taciz ve cinsel saldırı sorununa yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar ve yeni öneriler üzerinde duruldu.
6. 30 Mayıs 2014 saat 14.00’de Michigan State Üniversitesi’nden gelen Emine Ö. Evered, Michelle Kaminski, Hannah Brenner ve Stacy Hickox ile Merkezimizde bir toplantı yapıldı. Toplantıda gelecekte MSU ve KSAUM’un beraber yapabilecekleri konuşuldu ve olası bir işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
7. 12 Haziran’da “Emniyetteyim” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında haziran ayı sonunda yapılacak olan çalıştay için çalışma toplantısı yapıldı.
8. 23 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kurul Odasında saat 10.00 – 17.00 arası “Emniyetteyim” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu projenin çalıştayı yapıldı.
KSAUM’ un eğitim ve danışmanlıkta katkıda bulunduğu “Emniyetteyim” başlıklı AB Projesinin basın tanıtımı ve çalıştayı 23 Haziran 2014 tarihinde yapıldı. KSAUM Md. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu basın toplantısında bir konuşma yaptı. Aynı gün saat 13:30 – 16:30 arasında yapılan çalıştayda KSAUM’dan Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Nurcan Özkaplan, Doç. Dr. Ayşe Ufuk Sezgin ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Müge Civan kadına yönelik şiddet konusunda konuşma yaptılar. Sosyal Hizmet Uzmanları, Kadın Çalışmalarından Araştırmacılar ve Proje ekibiyle kadına yönelik şiddet konusunda Polis Okulu öğrencilerine verilecek eğitimin içeriği tartışıldı.
9. 16 Ekim 2014 tarihinde Bremen Üniversitesinden araştırmacılar Aslı Polatdemir ve Charlotte Binder ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik prensipte anlaşmaya varıldı.
10. Üniversitelerarası “Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Ne Yapılabilir?” çalıştayının altıncısı 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştır. Çalıştaya Merkezimizi temsilen Merkez Müd. Yrd. Doç. Dr. Nuray Ergüneş, Dr. Berrin Oktay Yılmaz, Gültan Ergün, Ayşe Öztürk ve öğrencilerimizden Tuşen Olgunlu ile Damla Türkmenoğlu katılmıştır. Çalıştayda katılımcı üniversiteler, kendi üniversitelerinde yapılan çalışmaları paylaşmış ve gelecekte yapılabilecekler üzerine fikir alışverişi yapmışlardır.
11. 17 Kasım 2014 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak İstanbul Üniversitesi İdari Personeline “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılık Eğitimi” öğretim görevlilerimizden Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, Doç. Dr. Nuray Ergüneş ve Dr. Berrin Oktay Yılmaz tarafından verilmiştir.
12. İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 24 Kasım 2014 Pazartesi günü akademik ve idari personel ve öğrencilerin katılımıyla “İstanbul Üniversitesi’nde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Yönelik Mekanizmalar” başlıklı Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştayda cinsel saldırı ve cinsel tacizin önlenmesine yönelik mekanizmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı, farklı üniversitelerden deneyimler incelendi ve İstanbul Üniversitesi’nde CTS’yi önleyici, caydırıcı ve ortadan kaldırıcı mekanizmaların neler olabileceği tartışıldı. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSAUM) rehberliğinde bir çalışma grubu oluşturularak faaliyetlere başlandı. Yol haritası oluşturmak üzere bir sonraki toplantı 15 Aralık 2014 Pazartesi saat 11.00′de KSAUM’da yapılacaktır.
13. KSAUM olarak 27 Kasım 2014 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde “Benim Çocuğum” adlı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel bittikten sonra yönetmen Can Candan, yapımcılardan Ayşe Çetinbaş, Metehan Özkan ve ailelerden Sema Yakar, Pınar Özer, Şule Ceylan ve Ömer Ceylan’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiden sonra da ailelerimizi Merkezimizde misafir ettik.
14. 4 Aralık 2014 Joint-MA Toplantısı
• Ders programı ve ders içerikleri gözden geçirilerek eklemelere yapılmıştır.
• Programın koordinatörü olarak atanan Doç. Dr. Nuray Ergüneş dosya üzerindeki bilgileri paylaşmak üzere UAK Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kayacan ile görüşmesi kararlaştırıldı.
15. 4 Aralık 2014 Emniyetteyim Proje Toplantısı
• Eğitimi kitinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı,
• Derslerin başlıkları gözden geçirilerek ders içeriklerinin dersleri verecek öğretim üyelerinden istenmesi kararlaştırıldı.
• Projenin yürütülmesinde öğrenci asistanı Ayşe Öztürk ve merkez sekreteri Gültan Ergün görevlendirildi.
• Bu toplantıya Proje Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Özkaplan da katıldı. Proje işleyişiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
16. Merkez Müd. Yrd. Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini temsilen, Ankara’da yapılan Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin 10.12.2014 tarihinde yapılan toplantısına katıldı.
17. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi rehberliğinde ilki 24 Kasım’da gerçekleştirilen “İstanbul Üniversitesi’nde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Yönelik Mekanizmalar” başlıklı çalıştayımızın ikincisi de yine KSAUM’da 15 Aralık Pazartesi saat 11.00′de yapılmıştır. Toplantıda yol haritası çıkarmak üzere atılması gereken somut adımlar konuşuldu, öneriler doğrultusunda gerekli görüşmelerin yapılmasına karar verildi.
18. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kadriye Bakırcı 19 Aralık 2014 Cuma günü saat 14.00′te Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Toplumsal Cinsiyet ve İş Hukuku” başlıklı konferans vermiştir.
19. Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 2013 yılına ait 12. ve 13. sayıları basılmış, ilgili yer ve kişilere dağıtılmıştır.
20. Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 2014 yılına ait 14. ve 15. sayıları Yayın Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

19/02/2015
1427 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00