Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu

Doç. Dr.  İnci Özkan Kerestecioğlu
Siyaset Bilimi – Uluslar arası İlişkiler – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: incikr@yahoo.com
Telefon: 0212 440 00 00 /12269

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Yardımcı Doçent / Assistant Prof.: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2001
Doktora / PhD.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1998
Yüksek Lisans / M.A.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1991
Araştırma Görevlisi / Res. Assis.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1990
Lisans / B.A.: ODTÜ- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 1988

Makaleler / Papers

 • Ortak Alanın Cazibesi, Virgül, No.3, Kasım 1997.
 • Orijinallik Merakı Tutkuya Dönüşünce: Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın Çalışmalarında Devlet, İktisat Dergisi, Ağustos 2000.
 • Milliyetçilik ve Modernleşme İlişkisi Üzerine, İ.Ü. Siyasal Bilgiler  Fakültesi Dergisi, No. 23-24, Ekim 2000- Mart 2001.
 • Milliyetçilik Sınıflandırılmalarında Karşılaşılan Sorunlar, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No. 25, Ekim 2001.
 • Konstruktion der “neuen” türkischen Frau und der Internationale Frauenkongress (1935)  in Barbara Pusch (ed), Die Neue Muslimische Frau, Ergon Verlag Würzburg, 2001.
 • Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet: Mücadele, Kazanımlar ve Sorunlar, Birikim, sayı 184-185, Ağustos-Eylül 2004.
 • Women’s Social Position in Turkey: Achievements and Problems, in The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, KA-DER Pres, August 2004.
 • Women’s Movement in the 1990’s: Demand for Democracy and Equality, in The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, KA-DER Pres, August 2004.
 • Cinsiyetlendirilmiş Millet, Millileştirilmiş Cinsiyet: Kürt Kadın Dergileri, in Bülent Tanör Armağanı, Legal Yay., İstanbul, 2004.

Bildiriler / Conference Presentations

 • Modernleşme ve Milliyetçilik, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 17-19Kasım 1999
 • 1935  Uluslararası Kadın Kongresi: Uluslaşma Süreci ile KadınlarınKurtuluşu Arasındaki İlişki, “Türkiye’de Kadının Yüzyılı” Uluslararası  Sempozyum, Boğaziçi Üniversitesi, 12-14 Nisan 2000.
 • The Analysis of  Kurdish Women’s Magazines in the Context of Nationalism and Feminism, The International Association For Feminist Economics 2000 Conference, Boğaziçi University, August 15-17, 2000.
 • Das Bild der deutschen Frau in der popularen Kultur, “Liman Von  Sanders, Hans und Helga: Deutsch-türkischer Alltag, Akkulturation undIndifferenz in İstanbul” Konferansı, Goethe Institut,November 2-3, 2001.
 • 1982 Anayasasının Hazırlanma Sürecinde Toplumsal Muhalefet ve  Destek, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 21-23 Kasım2001.
 • Türk Milliyetçiliğinin Aynasında Avrupa İmajı,  8. Ulusal SosyalBilimler Kongresi, ODTÜ, 3-5 Aralık 2003.
 • Üçlü İttifak: Ataerkillik, Milliyetçilik ve Militarizm, Eğitim-Sen  1.Kadın Kurultayı, Temmuz 2004
 • Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Mikro İktidar Alanı Olarak Aile, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 7-9 Aralık 2005.

İlgi Alanları/Research Interests:

 • Milliyetçilik
 • Feminizm ve Kadın Hareketi
 • Modern Demokrasinin Sorunları
 • Yeni Toplumsal Hareketler

 

21/02/2013
1014 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00