Tez Listesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI BİLİM DALI  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ LİSTESİ

Tez BaşlığıTez YazarıYıl
Bir Kadın Alanı Olarak Mutfağın Tarih İzinde Değişen AnlamıNecla Akgökçe1996
Lise Tarih Kitaplarında Kadının Görünmezliği, Orta Asya Türk Kadın TarihiNurhan Başoğlu1996
Cumhuriyet Dönemi Erkek Yazınında Kadın KimlikleriFiliz Tansu Belentepe1996
Popüler Kültür ve KadınMüge İplikçi Atalay1996
Refah Partisinde Kadın OlgusuHüseyin Özbek1996
1980-1995 Arasında Kadınların Yazdıkları Roman ve Öykülerde Kadınlar Arası Güç İlişkisiÜlfet Taylı1996
Türkiye’de Mülteci Sığınmacı Kadınlar – Bosnalı Kadınlar Örnek OlayıSencer Başat1997
Türkiye Türkçesi’nde Toplumsal CinsiyetŞenel Şimşek1997
Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Türk Mitolojilerinde Yaratma (Kozmogoni)Mitleri Çerçevesinde Kadın SimgeleriFatma Öz1997
1996 Yılında Yayınlanan İslamcı Kadın Dergilerinde Biçim ve İçerik AnaliziHülya Demir1997
1980-1995 Arasındaki Dönemde Kadınların Yazdıkları Roman ve Öykülerde Kadınlararası Güç İlişkileriSaime Ülfet Taylı Taş1997
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınaklarının Rol ve İşlevleri Türkiye’den Bir Deneyim: Mor Çatı Kadın Sığınağı VakfıAltan Şahinoğlu1998
Kadının SoyadıNazan Moroğlu1998
Türkiye’de Köy Enstitüleri Uygulamasında Kadın-Erkek EşitliğiTülin Şenruh1998
Anadolu’da Kadın MasallarıÇiğdem Ayan1998
Sosyal Güvenlik ve KadınFatma Şenden Zırhlı1999
Sigmund Freud’un Kadın Gelişimi Üzerine Tezlerindeki Erkek Merkezli BakışMahan Doğrusöz1999
1998 Aile İçinde Kadına Yönelen Şiddet ve İstanbul Kadın MisafirhanesiDöne Arslan1999
Türk Siyasal Sisteminin Temel Belgelerinde Kadın ve Kadın SorunuErhan Kaplan1999
19.Yüzyıl Resim Sanatında Sosyolojik Açıdan Kadın KonumuArzu Demirkol1999
Jean-Jaques Rousseau’da Kadın İmgesiMurat Sulu1999
Kuşaklar Arası Karşılaştırma (Farklı Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Kız Öğrenciler ve Annelerinin Değer Yargılarının Karşılaştırılması)Berrin Oktay1999
Cumhuriyet Halk Partisinde Kadın OlgusuNurfer Sanal1999
Kadının İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Kadın DavalarıDilşah Deniz1999
Televizyon Programlarının Bir Türü Olan Yerli Dizilerde Kadının Sunumu, Örnek: Şehnaz TangoHatice Doğaç1999
Küçükçekmece Seçmenlerinin Denetim Odakları İle Çeşitli Kişisel Özelliklerinin KarşılaştırılmasıAyşe Güngör Şen1999
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bürokratik Yapılanmasında Kadın-Erkek DağılımıFigen Özcan1999
Kadın Dergilerinde Sağlık Konusuna Ayrılan YerHacer Nalbant1999
Emeklilik Açısından Türk Kadınının Sosyal Güvencesiİsmet Gürmeriç1999
Kadın ve Siyasal İktidar / Liberal Demokratik Teori Çerçevesinde Ulusal Mekanizmalar (Türkiye Örneği: T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü)Yeşim Özer Dal2000
Türkiye’de Konfeksiyon Sektöründe Kadın İşgücü: Gülsuyu ÖrneğiPerihan Uluğ2000
Ulus-Devletin Cinsiyet PolitikasıEbru Tetik2000
Teknoloji ve Cinsiyet: Kadın Bedeninin Yeniden SunumuSezin Alkaç2000
Kadın İşgücünün Enformel Sektördeki İstihdamı: Gündelik Temizlik İşçisi Kadınların Enformel İşgücü Piyasası İçinde Yer Alış BiçimleriMüjgan Say Eryılmaz2000
Ses Dergisi Sinema Artist Yarışması İle Gelen Oyuncuların Türk Sinema Tarihindeki Yeri ve KatkılarıSultan Şahin Gençer2001
Ana Tanrıçanın Işığında Kadının Yeni BilinciAyşe Tekin2001
İstanbul’da Yaşayan Azınlık KadınlarıGökçe Baysal Tokatlıoğlu2001
Anadolu’da Çokeşlilik ve Kuma OlgusuNevin Başaran Aklan2001
Küresel Üretim Süreçlerinde Kadın EmeğiLeyla Karagül2001
Kadının Aile İçinde İktidar Araçlarını Kullanma BiçimleriHande Fırattekin2001
Benlik Teorileri ve Modern Türk Edebiyatında Kadın BenlikleriGonca Kırtıl2001
12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış BiçimleriGüner Dörtköşeoğlu2002
Servet-i Fünûn Romanında KadınOgün Kırtıl2002
Kadının Ücretli Bir İşte Çalışma Durumunun Pembe Dizi İzleme Nedenlerine EtkisiÖzlem Kaçar2002
Çağdaş Türk Çocuk Yazınında Toplumsal Cinsiyet OlgusuTuba Biret Ertan2002
Evlilik ve Kadının YabancılaşmasıTuğba Duyar2002
Kadın Sessizliği’ne Psikanalist Feminist Bir Yaklaşım: Örnek: Dora ve CazibeVolkan Demirkan2002
Küreselleşme Karşısında Feminizmin KonumuÜmran Mirza2002
Ev İşlerinde Sorumluluk Paylaşımı (Eğitim ve Çalışma Durumuna Bağlı Olarak Ev İşlerinde Sorumluluk Paylaşımına Yönelik Alan Araştırması)Şehriban Akalın2002
Ziya Gökalp’in Gözüyle Türk KadınıBanu Mutafçılar2003
Klasik ve Modern Ütopyalarda Toplumsal CinsiyetYasemin Temizarabacı2003
Teknolojik Değişimin Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki EtkileriEce Kocabıçak2003
Japonya’da Modernleşme ve Kadın:Raiteu Hiratsuka ÖrneğiAki Yasuo2003
Ekonomi Politikalarında Kadın ve Özelleştirmenin Kadın Çalışanlara Etkisi: Tekel Tütün İşletmeleri ÖrneğiÖzgün Akduran2004
Öğretmenlik Mesleğinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye ve Güney Kore KarşılaştırmasıHyun Joo Park2004
1980-1990 Arası Türkiye’de Kadın Hareketinin Gelişim Süreci ve 2000’lere Yansıması: Farklılıklar, Tartışmalar, AyrışmalarMeral Apak2004
Kadın Yoksulluğu ile Mücadele Stratejisi Olarak Mikrokredi: Türkiye Diyarbakır Grameen Bank Mikrokredi Projesi ÖrneğiBahar Yiğitbaş Akça2004
İktidar Kavramının Kadın Araştırmaları Çerçevesinde Yeniden ÇözümlenmesiBüke Koyuncu2005
Küreselleşme, Yoksulluk ve Kadın örgütlenmesi:Ev Eksenli Çalışan Kadınlar grubuSevtap Büyükkarabacak2005
Yüksek Öğrenim Görmüş kadınların cinsel profiliPınar Çetinkaya2006
Televizyonda ataerkilliğin yeniden üretimi: hayaller gerçek oluyor programıNeslihan Şen2006
Dilde Cinsiyet Ayrımcılığı: Türkçenin içerdiği eril ve dişil ifadeler bakımından incelenmesiMenekşe Pınar Güden2006
Türk Basınında Kadın Gazetecilerin Yönetim Kademelerinde TemsiliDudu Karaman2006
1988-1990 yıllarda Dünya Değişirken Türkiye’de Sosyalist Feminizme Kaktüsten bakmakHülya Osmanağaoğlu Bilmiş2006
Sendikalarda Kadın ve Demokrasi:Disk Tekstil İşçileri Sendikası ÖrneğiDeniz Yıldız2006
Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Türk Romalarındaki Anne-Kız İlişkilerinin Psikanalitik incelenmesiCeylan Ersun2007
Fransa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenler ve Entegrasyon SüreciCemran Anıl Öder2008
Türkiye’de Eğitime Farklı Bir Bakış Açısı: Feminist PedagojiŞükran Çetinkol2009
Türkiye’de Namus Adına İşlenen Cinayetler: Mücadele ve Kazanımlar KA-MER ÖrneğiÖzge Ünkap2009
‘Dişil Dil’: Bir Örneklem Olarak 1990’larda Türk Edebiyatında ‘Kadın’ ŞairlerDidem Atayurt 2009
Benzerlik Bilgisinden Dişil Büyülü Gerçekliğe: Latife Tekin Romanları Sevgili Arsız Ölüm ve Muinar’da Alternatif Kadın ÖznelliğiDeniz Gündoğan 2009
Mekansal Ritüeller, İktidar İlişkileriBeliz Baldil 2009
Düzensiz Göç ve Fuhuş Amaçlı Kadın Ticareti: Türkiye Örneği ve İsveç Modeli Üzerine TartışmalarNezihat Bakar 2010
Türkiye’de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin YeriFatma Oya Aktaş 2010
Türkiye'de İnsan Hakları Örgütlerinde Cinsiyetçi BakışRuhat Sena Danışman 2010
Eğitimde ve Sınıf İçi Süreçlerde Cinsiyetçi YaklaşımlarSevda Polat 2010
Şen Sahir Sılan’ın Otobiyografisinde ‘Ben’in Suskunluklarının Feminist Analizi Gülhan Davarcı 2010
Türkiye’de Uluslararası Göç Sürecinde Geride Kalan Kadınlar: 1960-1990 Denizli ÖrneğiAyşenur Emer Şimşek 2010
Avrupa Birliği'nde İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları: İspanya ve Türkiye ÖrneğiGizem İğde 2011
Özel Sektörde Yönetici Kadınların Cinsiyet Kimliği ve Feminizm AlgısıNacide Berber 2011
Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesiÖzgür Kaymak 2011
Orhan Pamuk'un Kar ve Masumiyet Müzesi Adlı Romanlarında Kadının TemsiliAyşe Şule Süzük 2011
Kadının Güçlendirilmesinin Hukuksal Boyutu: Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku KomisyonuAylin Moralıoğlu 2011
Göçmen Kadınlarda Dil Problemi: Kamusal Alanda Dilsizlikİlke Gökdemir Arcan 2012
Yargıtay Kararları Işığında Ensest/Fücur Olgusunun İncelenmesiAyşin Çetinkaya 2013
Yargıtay Kararları Işığında Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeninin Ele Alınışının Feminist Bir Perspektifle İncelenmesiAyşe Aydın Şafak 2013
Kadın Bedenini Denetleyen Söylemler ve Ak Parti Döneminde Kürtaj Tartışmaları (2002-2012)Edagül Türker2014
J.M. Coetzee'nin Düşman ve Utanç Adlı Romanlarında Sessizlik, Aidiyet Eksikliği Ve Toplumsal CinsiyetEgemen Kepekçi2014
Erkeklerin Öfke İfade Biçimlerinin Travmatik Yaşam Olayları İle İlişkisiAyşegül Arslan Kuşku2015

 

20/01/2013
19917 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00